Scroll Top

Dyscalculie behandelen

Het is belangrijk dat je kind met dyslexie op school de juiste begeleiding krijgt. En de compenserende en dispenserende maatregelen worden ingezet die helpend zijn voor je kind. Ga hierover in gesprek met de school. Hulp bij dyscalculie valt onder de basisondersteuning. Tips en adviezen om het gesprek met de school aan te gaan, lees je hier. (link naar ‘tips voor ouders bij het organiseren van passend onderwijs’.

Als het rekenprobleem op school niet (voldoende) wordt aangepakt, of onvoldoende helpt, kan je er ook voor kiezen om hulp te zoeken bij een deskundige. Een orthopedagoog of remedial teacher met kennis van rekenproblemen en dyscalculie. Deze hulp wordt meestal niet vergoed en moeten ouders dus zelf betalen. Wel is het soms mogelijk de kosten af te trekken van de belasting. Lees er hier meer over.

Kinderen met dyscalculie hebben moeite met automatiseren en moeten dus ‘bewust’ leren hoe ze moeten rekenen. Door veel oefenen en door in kleine stapjes aan te leren hoe ze een som moeten aanpakken, kunnen ze voor zichzelf het rekenen wat gemakkelijker maken.

Bij kinderen met dyscalculie zijn de basisvaardigheden van het rekenen vaak niet goed ontwikkeld. Daarom is het belangrijk dat er tijdens een behandeling ook teruggegaan wordt naar het begin. Hierbij zijn het verbeteren van getal-inzicht en het trainen van de automatisering belangrijk. Ook speelt inzicht in het decimale stelsel een rol. Dit is het verband tussen eenheden, tientallen, honderdtallen. En wat is de waarde van elk cijfer in een getal? Als je kind deze inzichten (nog) mist, raakt hij of zij in de war en gaat rekenen lijken op trucjes met getallen.

Door gestructureerd aan de slag te gaan met de basis, verbetert dat de rekenvaardigheden van je kind. Van daaruit krijgt je kind meer vertrouwen om ook de ingewikkeldere rekentaken te oefenen. De begeleiding moet altijd maatwerk zijn, gericht op de specifieke problemen van een kind.

Naast praktische oefeningen moet er gekeken worden naar rekenangst en andere emotionele problematiek. Kinderen met dyscalculie hebben niet zo vaak succeservaringen opgedaan. Het verbeteren van het zelfvertrouwen en van de motivatie is erg belangrijk. Faalervaringen moeten doorbroken worden en door kleine successen te boeken, kan het kind het zelfvertrouwen terugvinden.

Meer weten?

Heeft jouw kind (ernstige) rekenproblemen en vraag je je af of jouw kind dyscalculie zou kunnen hebben? En wil je daarover praten met een ervaringsdeskundige? Bel of mail dan met de Advieslijn.

Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.

Lees hier meer over dyscalculie, over het onderzoek naar dyscalculie en hoe je er thuis en in het onderwijs mee omgaat.  

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.