Scroll Top
Voor de behandeling van ADHD zijn speciale richtlijnen en protocollen. Deze richtlijnen en protocollen worden opgesteld op basis van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten binnen diverse beroepsgroepen van behandelaars. Wanneer gewerkt wordt met deze richtlijnen geeft dat jou als ouder de garantie jij en je kind zorg krijgen volgens de meest recente inzichten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste richtlijnen en standaarden met betrekking tot ADHD.
  1. Zorgstandaard ADHD (2019, GGZ)
In 2019 is de Zorgstandaard ADHD ontwikkeld. De Zorgstandaard beschrijft de inhoud en organisatie van zorg rond ADHD. De teksten en duidelijke stroomschema’s voor diagnostiek en behandeling zijn ook voor niet-zorgprofessionals toegankelijk leesbaar en geven veel informatie. De Zorgstandaard is gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005,Trimbos-instituut). Balans werkte mee aan de ontwikkeling van deze richtlijn (samenvatting).
  1. NHG-standaard ADHD (2014, NHG)
Deze richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) helpt huisartsen bij herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot achttien jaar.
  1. Richtlijn ADHD in de Jeugdzorg (2016, NJI)
Deze richtlijn is ontwikkeld om ouders met een kind met ADHD beter te kunnen helpen. Hierin staat wat zorgprofessionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming samen met ouders kunnen doen om het leven van de ouders en het kind zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.
  1. Richtlijn ADHD in de Jeugdgezondheidszorg (2015, NCJ)
Deze richtlijn geeft professionals in de jeugdgezondheidszorg praktische handvatten voor de omgang met kinderen en jongeren met (vermoedelijk) ADHD en hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Hiernaast is er aandacht voor het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoeken en begeleiding naar verdere diagnostiek (samenvatting).
  1. Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten (2014)
Deze richtlijn is een leidraad voor de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik of verslaving. De richtlijn vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet, op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaring, gerichte aanbevelingen voor kinderen met ADHD. De richtlijn is bedoeld voor onder meer behandelaren in de jeugdverslavingszorg, de jeugd-GGZ, professionals in de eerste lijn en medewerkers in de jeugdzorg.
  1. 7. Monodisciplinaire richtlijn ADHD bij volwassenen (2015. NVvP)
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) ADHD. Naast deze richtlijnen heeft de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag in 2020 de brochure ‘Onrustig, impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?’ gepubliceerd. Er staan tips en adviezen in voor ouders. Zoals: wat kun je zelf kunt doen en wanneer en waar kun je hulp vragen.

Hulp op maat

Een richtlijn betekent niet dat je elk kind met ADHD op precies dezelfde manier behandelt. Hulpverlening moet altijd aangepast zijn aan de omstandigheden van kind, gezin en omgeving. Soms moet een zorgverlener daarbij afwijken van richtlijnen en protocollen. De zorgverlener moet zich in zo’n geval wel kunnen verantwoorden.

Monitoring

Soms nemen symptomen in de loop van de tijd zo sterk af dat er geen sprake meer is van ADHD. Volgens de richtlijnen moet er daarom minimaal op twee momenten bekeken worden of de diagnose nog wel klopt: rond de overgang van de basisschool naar de middelbare school en bij de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg of huisartsenzorg. Goed om te weten als ouder, want de diagnose ADHD kan de nodige problemen geven, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een rijbewijs. Gaat het al een tijd goed met je kind? Dan lijkt een heroverweging van de diagnose raadzaam.

ADHD-behandelingen in de Jeugdwet

In 2015 is de Wet op de Jeugdzorg vervangen door de Jeugdwet, Vanaf dat moment valt alle geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen tot 18 jaar onder de gemeente in plaats van onder de Zorgverzekering. Dit betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de vergoeding van hulp voor kinderen met (een vermoeden van) ADHD. De gemeente sluit contracten af met zorgverleners. Dat heet ‘Zorg In Natura’. De gemeente heeft het liefst dat je naar een zorgverlener gaat met een contract. Maar in sommige gevallen kun je een andere zorgverlener kiezen. lees hierover meer op onze pagina ‘Mag je zelf een behandelaar kiezen’.

Meer weten?

Lees hier het ADHD dossier uit BalansMagazine (nr. 1 2020). Zie ook Flyer academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag Heb je vragen of zorgen over je kind met ADHD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn. Klik op de volgende link voor het gehele ADHD Dossier  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat ADHD is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.