Scroll Top

Richtlijnen diagnostiek en behandeling ODD / CD

De diagnostiek en behandeling rondom ODD en CD moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Hiervoor zijn richtlijnen vastgelegd. Deze richtlijnen zijn opgesteld in 2013 en 2014 en zijn dus niet heel actueel. Het doel van zo’n richtlijn is om handvatten te bieden aan ouders en professionals in de omgang, behandeling en diagnostiek van kinderen met een ernstig gedragsprobleem als ODD of CD. Als de richtlijn wordt gevolgd, betekent dat niet perse dat alle problemen, thuis of op school, verdwijnen. Maar de gedragsproblemen zullen, zowel voor de ouders als voor het kind zelf, wel verminderen en beter hanteerbaar worden.

Richtlijn ernstige gedragsproblemen (2014)

De richtlijn ernstige gedragsproblemen is de eerste richtlijn die door de beroepsverenigingen voor de jeugdzorg is geautoriseerd. Deze richtlijn is bedoeld als norm voor goed hulpverlenerschap en is gericht op hulpverleners. Er staat onder meer in welke interventie het meest effectief is voor een bepaalde leeftijdsgroep of behandelomgeving. En welke specifieke opvoedtechnieken gedragsproblemen helpen verminderen. Voor ouders is ook informatie te downloaden. Balans werkte mee aan de richtlijn en leverde een bijdrage aan het ontwikkelen van de informatie voor ouders.

Richtlijn Oppositionele stoornis en gedragsstoornis (2013)

Er is ook een richtlijn ‘Oppositionele stoornis en gedragsstoornis’ voor afspraken over de zorg (deze is opgenomen in het Register van kwaliteit van zorg). Van deze richtlijn bestaat ook een samenvatting. Deze richtlijn geeft een leidraad voor de dagelijkse praktijk van (kinder- en jeugd)psychiaters die betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ODD of CD.

Verder lezen?

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) of het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met informatie voor ouders, voor professionals en voor leerkrachten. Je kunt ook de Richtlijnen Jeugdhulp en de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) bekijken. Op Kiesbeter vind je ook informatie over ODD en CD. Op Brainwiki staat informatie voor jongeren. Boekentip: Opstandig, dwars en driftig https://www.balansshop.com/boek/opstandig-dwars-amp-driftig-9789088500725/  handboek over de gedragsstoornissen ODD en CD, voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners ODD en CD zijn onzichtbare en onbekende ontwikkelingsproblemen, waardoor er vaak weinig begrip en erkenning van de buitenwereld is.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.