Scroll Top

(School)trauma vaststellen

Heeft mijn kind een trauma?

Uiteraard kun je dat als ouder niet zelf vaststellen. Dat doen daarvoor opgeleide professionals ( zie verderop). Wel zijn er soms signalen die kunnen wijzen op een trauma. Als je deze signalen ziet en je maakt je zorgen, kun je in ieder geval een afspraak maken met een hulpverlener om je zorgen te uiten.

Signalen die kunnen wijzen op mogelijk trauma

Bij kinderen tot een jaar of negen, zie je soms lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn, zonder aanwijsbare oorzaak), slaapproblemen, nachtmerries en irrationele of dwangmatige gedachten. Ze zijn bang en zullen soms in hun spel of in tekeningen gebeurtenissen uitbeelden die met het trauma te maken hebben. Vanaf groep zeven of acht, en soms al eerder, beginnen de signalen te lijken op die van volwassenen. Angst, hulpeloosheid en opgewonden (boos) gedrag komen voor, maar ook vermijding van prikkels, afvlakking van emoties, nergens zin in hebben, problemen met concentratie en hyper alert gedrag. Jongeren (vanaf een jaar of dertien) kunnen nadrukkelijk doen alsof er niets aan de hand is. Ze willen niet praten over hun problemen en zullen ze ontkennen. Ze vertonen vaak risicovol gedrag en laten overmatig drank- of drugsgebruik zien. (Bron: Kennis Centum KJP)

Schooltrauma

Als het gaat om schooltrauma, wordt ook wel (eerst) gesproken over schoolangst, of schoolfobie. Angst voor school kan uitmonden in een schooltrauma. Het is belangrijk om schoolangst serieus te nemen en de oorzaak van de angst te achterhalen.

Trauma vaststellen

Als je je als ouder zorgen maakt over je kind, kun je hulpverleners en behandelaren in de jeugdzorg en de gezondheidszorg zoals (huis)artsen en jeugdverpleegkundigen vragen om je door te verwijzen naar specialistische jeugdhulp voor traumadiagnostiek en/of behandeling. Trauma kan alleen vastgesteld worden door een psychiater of daartoe bevoegde psycholoog.

Meer informatie

Handige websites: Traumasensitief onderwijs Facebookgroep Trauma-sensitief onderwijs: voor leerkrachten en ouders  Wat kun je doen voor je kind? TED Talk (Engels) Meer lezen over (school)trauma: Hofland, M. (2021). Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma. Amsterdam: SWP. Horeweg, A. (2020). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. 4de oplage. Tielt: Lannoocampus. Horeweg, A. (2020). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Huizen: Pica. Horeweg, A. & Hoogerheide, N. (2019). Schooltrauma. Wat is het en hoe ga je er mee om? LBBO Beter Begeleiden, jrg. 9, sept. 2019, p. 12-16. Download Een groot aantal artikelen over trauma en schooltrauma vind je hier: Gedragsproblemen in de klas Podcasts over (school)trauma Een intense reis: podcastserie. Heb je vragen of zorgen over je kind met trauma, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn. Klik op de volgende link voor het gehele Trauma Dossier  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat trauma is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer.. Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de verschillende boeken. In onderstaand artikel leggen Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide (allebei werkzaam in het onderwijs) uit wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.Zie Schooltrauma: wat is het en hoe ga je ermee om? Schooltrauma (Horeweg & Hoogerheide) LBBO Beter Begeleiden, sept 2019  gepubliceerd in het magazine Beter Begeleiden van LBBO, september 2019′ *auteur Anton Horeweg Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en KC-KJP), werkt mee aan Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, was opleider bij het NCOJ, en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen. Meer info over Anton vind je op de website gedragsproblemen in de klas . Anton is vaste columnist van Balans Magazine en adviseur van Balans.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.