Scroll Top

Selectief mutisme vaststellen

Wanneer je vermoed dat je kind een mogelijk ontwikkelingsprobleem heeft is het fijn om te weten hoe dit vastgesteld kan worden. De eerste stap begint altijd bij de huisarts, het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de problemen. Zijn de problemen niet te ernstig, dan krijg je adviezen en ondersteuning voor jou als ouder en/of voor de leerkracht. Wanneer dit onvoldoende helpt of wanneer de problemen ernstig zijn, volgt er een doorverwijzing voor een diagnostisch onderzoek naar Selectief Mutisme. Bij onder andere een regionale Jeugd GGZ-praktijk kan een diagnostisch onderzoek worden gedaan. Hierbij wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de thuissituatie, omdat een kind met (kenmerken van) selectief mutisme thuis een totaal ander beeld laat zien dan buitenshuis. Dat is ook één van de belangrijkste kenmerken van selectief mutisme. In Nederland zijn er twee centra die gespecialiseerd zijn in selectief mutisme; Levvel in Amsterdam en UMC Utrecht. Ook hier kan diagnostisch onderzoek gedaan worden.

Meer weten

Heb je vragen of zorgen over je kind met Selectief Mutisme, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele Dossier Selectief Mutisme  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat Selectief Mutisme is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..

Luister hier de Spotify podcast ‘Het gesprek aan de keukentafel’  ‘Een gesprek over Selectief Mutisme met Eustache Sollman. Auteur van ‘Breek de stilte’ en ‘lekkere kletskoppen’.’

Meer informatie

Informatie over het boek ‘Breek de stilte, over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen’. Tevens zijn hier meerdere artikelen te downloaden en kan aangemeld worden voor webinars/lezingen over selectief mutisme. Na het succes van Breek de stilte, kon een 2e boek van Eustache Sollman niet uitblijven. Een boek voor en over kinderen met selectief mutisme: Lekkere kletskoppen?! Stichting Selectief Mutisme http://www.selectiefmutisme.nl/ De site van de Nederlandse oudervereniging van en voor ouders met kinderen die selectief mutisme hebben. Spreekt voor Zich (www.spreektvoorzich.nl) Een zeer uitgebreide site van de stichting Behandeling Selectief Mutisme. Met informatie over de behandeling ‘spreekt voor zich’, maar ook veel tips voor ouders en leraren. Tevens informatie over verschillende boeken en bijvoorbeeld een spreekbeurt geven over selectief mutisme. www.levvel.nl/thema/bang-om-te-praten Het behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’ is ontwikkeld door kinderpsychiatrisch centrum de Bascule in Amsterdam, tegenwoordig opererend onder de naam Levvel. Op deze site vind je ook informatie over lopende onderzoeken naar Selectief Mutisme. www.selectiefmutisme.be De site van de Vlaamse Vereniging Selectief Mutisme. Hierop is uitgebreide informatie te vinden. Zij organiseren regelmatig ontmoetings- en studiedagen en ook zomerkampen voor kinderen en jongeren met Selectief Mutisme. Ook hebben ze een handig overzicht naar sites over Selectief Mutisme in andere landen en dus andere talen.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.