Scroll Top

Jeugd GGZ

De geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen richt zich op jeugdigen met psychische klachten of psychische stoornissen.

De jeugd-ggz omvat:

 • preventieve zorg
 • geïndiceerde preventieve zorg
 • zorgadviesteams
 • diagnose
 • behandeling van enkelvoudige dyslexie tussen 7 en 12 jaar
 • gesprekstherapie bij een psycholoog
 • psychiatrische gezinsbegeleiding
 • verslavingszorg
 • e-health
 • acute psychiatrie
 • vroegkinderlijke traumabehandeling
 • multidisciplinaire zorg vanuit de ggz

Behandelingen binnen de jeugd-ggz vinden voor het merendeel ambulant plaats, en dus in mindere mate binnen een ziekenhuis of instelling.

Vergoeding

De jeugd-ggz zit vanaf 1 januari 2015 niet meer in het basispakket van de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente de kosten van de behandeling in zowel de basis-ggz als de specialistische ggz.

Een klein deel van de jeugd-ggz blijft de zorgverzekeraar echter wel vanuit de basisverzekering betalen, namelijk de behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) en medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten. Dit zijn medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt halen. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars deze hulp echter wel via een aanvullende verzekering aanbieden. Daarnaast kan een aanvullende verzekering voor jeugd-ggz worden afgesloten.

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdzorg omvat de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (gb -ggz) en de specialistische geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (s-ggz).

Specialistische jeugdhulp kan bestaat uit (verschillende vormen van) intensieve ambulante hulpverlening, intensieve, gespecialiseerde pedagogische thuishulp, daghulp (semi-residentiële zorg), de dag- en nachthulp (residentiële zorg) en de pleegzorg waarbij een jongere in het gezin van pleegouders blijft.

Ook hulp voor jeugdigen met psychische klachten of stoornissen, een verstandelijke handicap, begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen en gesloten jeugdhulp vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Toegang

Een jeugdige kan behandeld worden voor psychische problemen of psychiatrische aandoeningen. Toegang tot deze hulp kan worden gegeven door :

 • deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente
 • de huisarts
 • de medisch specialist
 • de jeugdarts

Met een verwijzing van de arts is de jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.