Scroll Top

Rol huisarts, medisch specialist en jeugdarts

Zowel de huisarts, als medisch specialist en jeugdarts zijn verantwoordelijk voor het stellen van een goede diagnose en het verlenen van zorg. Ook kunnen zij een jeugdige doorverwijzen naar ondersteuning, hulp of zorg die volgens hun professionele oordeel nodig is.

Huisarts

De huisarts herkent somatische en psychische klachten en hij behandelt en/of verwijst door. Omdat psychische problemen zich kunnen uiten in dan wel samengaan met lichamelijke klachten is het van belang dat de jeugdige ook naar de huisarts kan voor zijn klachten.

Om psychische problematiek bij jeugdigen adequaat te herkennen, te behandelen en/of indien nodig naar de juiste zorgverlener te verwijzen kan de huisarts gebruik maken van de ondersteuning in zijn praktijk door een Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ).

De huisarts kan ook doorverwijzen naar de jeugd-ggz, of naar andere vormen van jeugdhulp. Onder de jeugd-ggz valt ook enkelvoudige ernstige dyslexie voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Als de huisarts doorverwijst moet de gemeente deze verwijzing accepteren en de toegang tot de jeugdhulp bieden.

Medisch specialist

Ook de medisch specialist heeft vanuit zijn expertise de verantwoordelijkheid goede diagnoses te stellen, zorg te verlenen of de jeugdige door te verwijzen. De huisarts en de medisch specialist kunnen samenwerken als het gaat om ziektebeelden die op het grensvlak liggen van lichamelijke en psychische problemen.

De medisch specialist, kan net als de huisarts, doorverwijzen naar de jeugd-ggz of andere vormen van jeugdhulp. Als de medisch specialist doorverwijst naar de jeugd-ggz of andere vormen van jeugdhulp dan moet de gemeente toegang tot de jeugdhulp mogelijk maken.

Jeugdarts

Een jeugdarts is een sociaal geneeskundig specialist van bijna alle kinderen die hij periodiek ziet. De jeugdarts voert preventieve taken in opdracht van de gemeente uit gericht op het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen en de signalering hiervan.

De jeugdarts kan zelf ondersteuning bieden of doorverwijzen naar medische of andere hulpverlening zoals de jeugd-ggz of andere vormen van jeugdhulp. De gemeente moet toegang bieden tot de jeugdhulp als er een verwijzing ligt van de jeugdarts.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.