Scroll Top

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Keuzevrijheid

Op grond van de Jeugdwet moeten gemeenten voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod. Zij moeten zoveel als mogelijk keuzevrijheid bieden.

Huisartsen, jeugdartsen, en medisch specialisten mogen direct doorverwijzen naar iedere vorm van jeugdhulp dus ook diagnostiek, ook als deze niet door de gemeente is ingekocht.

De arts kan op zorginhoudelijke grond van oordeel zijn dat de inzet van jeugdhulp door die jeugdhulpaanbieder noodzakelijk is. Indien de huisarts doorverwijst moet de gemeente de rekening betalen of PGB verstrekken om deze niet gecontracteerde zorg in te kopen.

Factsheet zorgstelsels jeugd met beperking

Kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen voor hun zorg en ondersteuning te maken krijgen met verschillende stelsels. De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft een factsheet zorgstelsels jeugd met beperking gemaakt. Deze factsheet geeft inzicht in welke zorg en ondersteuning voor kinderen onder welk stelsel valt: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz).

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.