Scroll Top

Extra informatie bij artikel Succesvol aan het werk met autisme, Balans Magazine 3

‘De juiste werkplek vinden kost tijd’

Jongeren met ASS die moeite hebben om zelfstandig hun plek te vinden of te houden op de arbeidsmarkt, kunnen een beroep doen op de Participatiewet. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs vallen daar automatisch onder. Andere jongeren kunnen bij het UWV een beoordeling van hun arbeidsvermogen aanvragen. Wanneer zij door een verminderde arbeidsprestatie niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, komen ze in het doelgroepregister. Voor mensen die al werk hebben gevonden, kan dit ook via de praktijkroute bij het UWV aangevraagd worden. Het UWV doet dan een loonwaardemeting om vast te stellen of er sprake is van een verminderde arbeidsprestatie. Mensen met een zwaardere beperking, waardoor ze niet zelfstandig kunnen werken, kunnen ook een indicatie beschut werken aanvragen.

Wanneer iemand valt onder de Participatiewet, is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning. Dat kan in de vorm van loonkostensubsidie, een no risk polis en het aanstellen van een jobcoach. Helaas is de kennis van autisme bij gemeenten wisselend. Soms is het mogelijk via hen een externe jobcoach in te huren.

Wie te goed is voor de Participatiewet, en zelfstandig een werkplek heeft gevonden, kan via het UWV coaching op de werkplek aanvragen. Dit kan door samen met een jobcoach en met instemming van de werkgever een aanvraag jobcoaching in te dienen. Een verzekeringsarts van het UWV beoordeelt dan de medische noodzaak.

Tot slot financiert het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) soms coaching voor vroegtijdige schoolverlaters, bijvoorbeeld om alsnog de stage af te ronden. Dit doet RMC Fryslan bijvoorbeeld samen met Stam BV in Heerenveen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.