Na tien jaar inzet voor passend onderwijs, stopt de stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht.

Ruim tien jaar geleden ontmoetten Suzanne Boomsma (tot voor kort ook directeur van Balans) en Sandra Muller elkaar, op hun zoektocht naar geschikt onderwijs voor hun slimme kind met autisme. Beide kinderen zaten in de bovenbouw van het basisonderwijs en hun moeders maakten zich zorgen over het vinden van een middelbare school. Begin 2012 startten zij een inventarisatie van ouders uit de regio Utrecht die ook geen geschikt havo/vwo-onderwijs voor hun kind met autisme kunnen vinden. Ze schreven voorjaar 2012 samen een visiedocument en startten een website onder de naam “Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht”. Dit ouderinitiatief groeide in 2013 uit tot de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht en werd in 2014 versterkt door Monique J. van Eijkelenburg wiens zoon inmiddels is afgestudeerd aan de universiteit en geen diagnose autisme meer heeft (zie ook: Nog steeds autisme, maar de diagnose ontgroeid).

Jarenlange inzet

Deze drie moeders, Suzanne, Sandra en Monique, zetten zich al jarenlang in voor beter passend onderwijs. Niet alleen in Utrecht, maar in het hele land. In het afscheidsbericht van AutiPassend kun je de persoonlijke verhalen van Monique, Sandra en Suzanne lezen over wat zij de afgelopen jaren precies hebben gedaan aan belangenbehartiging. Zoals het individueel ondersteunen van vele ouders, (mede) oprichten van Ouderkracht voor ‘t Kind, kartrekker van het project ‘Thuiszitters Tellen’, initiator van een vo-school voor slimme kinderen met autisme en pleiten voor regionale oudersteunpunten in ieder samenwerkingsverband. Bijna te veel om op te noemen!
In die tijd, en door hun activiteiten, hebben zij enorm veel kennis vergaard, die allemaal te vinden is op hun website. Ook berekende Sandra ieder jaar weer met veel toewijding de cijfers rondom thuiszitters.

Kennis gaat naar Balans!

Deze kennis mag natuurlijk niet verloren gaan. Wij zijn dan ook blij te kunnen laten weten dat Balans een groot deel van de content van de website van AutiPassend mag overnemen! Op dit moment werken wij hard aan een nieuwe website, waarin de content van AutiPassend Onderwijs dus een mooie plaats gaat krijgen. Sandra helpt ons daarbij.
Namens alle ouders bedanken wij Suzanne, Sandra en Monique nog eens hartelijk voor hun jarenlange inzet en toewijding.

Team  en bestuur Balans