Interview • Balans • 31 oktober 2019

Leesproblemen of dyslexie?

‘Je hoeft als ouder niet zelf een remedial teacher in te gaan huren om extra te oefenen met je kind. Goed leesonderwijs - ook als een kind een leesprobleem heeft - is basiszorg en een taak van de school.’ Interview met Evelien Krikhaar, programmamanager van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.