Onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze extra ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedragsprobleem of leerstoornis. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs blijven.