Scroll Top
afbeelding_2021-03-04_103410 (Demo)

3e plaats Balans Award

Op vrijdag 15 november 2019 waren Suzanne Boomsma (directeur Balans) en Karin van Ooijen (regio-coördinator) te gast bij het College St. Paul in Den Haag.

Eerst kregen zij een rondleiding van één van de mentoren, tevens docent Nederlands, de duidelijk zeer betrokken Martin Schouman.

Pazz up

Vol trots leidde hij rond in ‘zijn’ school en wees onder andere op de grote deuren van de lokalen, de klassen van maximaal 16 leerlingen en het feit dat de leerlingen hun eigen lokaal hebben. De leerlingen blijven in alle rust in hun eigen lokaal, de leerkrachten rouleren per vak. Ook hebben zij de Pazz up, waarop voor iedere leerling staat welke maatregelen zij kunnen inzetten om het onderwijs voor hen passend te maken. Zoals de inzet van een time-out, een koptelefoon met muziek, of aanpassingen bij bijvoorbeeld dyslexie. Het OPP vertaald in een A4tje!

Mentoren

Wat opviel bij het College St. Paul, is dat bij de nominatie duidelijk naar voren kwam dat de (mannelijke) mentoren hier een cruciale rol spelen, waar bij de winnaar, het Clusius College te Hoorn, juist het teamwerk centraal stond. Bij College St. Paul is er ook een duidelijke ‘zorg’ structuur. Maar duidelijk is dat de relatie tussen docent en leerling hier een van de belangrijkste factoren is.

Dat bleek ook tijdens het mooie gesprek met de mentoren, de afdelingsleider en moeder. Meermaals kwam de term pedagogiek voorbij. Het belang van verbinding met het kind. Evenals het belang van ouderbetrokkenheid en het luisteren naar de leerling zelf.

Zo geven de leerlingen van College St. Paul bij de ouderavonden zelf een presentatie aan hun ouders en mentor over hun vorderingen. Waarbij de leerlingen volgens de docenten ‘bijzonder eerlijk’ zijn. En, zoals de teamleider mevrouw S. Yaagoub zei: ‘Bij ons is iedereen bijzonder, dus ook weer gewoon’.

LWOO

College St. Paul is een school met LWOO, Leerwegondersteunend onderwijs. Het is dus een reguliere vmbo-school met extra ondersteuningsmogelijkheden en leidt op tot een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Voordeel van dit type onderwijs ten opzichte van het speciaal onderwijs is, dat zij vakdocenten hebben en de leerlingen het reguliere examen doen.

De leerlingen die direct starten bij College St. Paul, halen de beste resultaten. Leerlingen die later instromen, vallen toch vaker alsnog uit, ondanks de extra ondersteuningsmogelijkheden. Vaak als gevolg van een (of meerdere) faalervaringen in het verleden. College St. Paul is dan ook enorm blij met deze nominatie en derde plaats.

Moeder Erika kreeg van teamleider mevrouw Yaagoub een bos bloemen aangeboden, als dank voor het nomineren.  Dhr. Friebel: ‘Je bent toch jaren intensief bezig met een leerling, en ik vraag me dan vaak echt oprecht af hoe het met ze gaat. En het is niet zo zichtbaar wat een docent doet, zoals bij andere beroepen. Daarom ben ik persoonlijk ook echt geraakt door deze nominatie, ook al ben ik inmiddels met pensioen’.

Trots

Zij zijn trots op hun school en vooral op hun leerlingen! Soms hebben ouders toch een bepaald beeld van onze school, omdat zij meer ‘zorg’ leerlingen hebben. Maar bij St. Paul krijgen ze juist de ondersteuning, benadering, én het vertrouwen dat ze nodig hebben. Dat gun je toch ieder kind?

Lees ook het Juryrapport van het College St. Paul.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.