Scroll Top
directiewissel (Demo)

Beginnende barstjes verzorgen

Het eind van het kalenderjaar is altijd een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Voor Balans was 2022 het jaar van ons 35-jarig bestaan. Dat hebben we gevierd met onder andere vier Onderwijscafe’s waar kennisdelen, onderling contact, samenwerken en netwerken centraal stonden. Want wij blijven geloven dat het meeste kan worden bereikt in open en oprechte samenwerking tussen ouders, onderwijs en zorg.  

We staan in ons land nog steeds voor grote uitdagingen op het gebied van onderwijs en zorg voor onze kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Het aantal van vijftienduizend thuiszitters is helaas niet minder geworden. De wachtlijsten voor passende zorg zijn onverminderd lang. Te vaak zien we dat er pas hulp komt na veel te lang wachten, terwijl de ondersteuningsvraag van kind en ouders ondertussen alleen maar complexer wordt. Ondertussen horen we van veel ouders dat zij te maken krijgen met dwang en drang, terwijl ze proberen te overleven met hun gezin. 

Voor ons als kersverse directie van Balans zien we een grote uitdaging om ook dit jaar onze stem krachtig te laten horen. Want het moet beter. We geloven bijvoorbeeld dat er – zonder de ogen te sluiten voor de grote knelpunten die opgelost moeten worden – veel meer ingezet moet worden op preventie en vroegtijdige hulp. Vroegtijdig beginnende barstjes verzorgen om te voorkomen dat er na verloop van tijd grote scheuren ontstaan, die ook met veel hulp en zorg lastig te helen zijn.  

Voor 2023 wensen wij jullie een jaar zonder grote scheuren. 

Henk Visch en Joli Luijckx 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.