Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Grote zorgen en kritische vragen in debat passend onderwijs 5 april 2023

Op 5 april 2023 sprak Minister Wiersma (Onderwijs) met de Tweede Kamerleden van de vaste Kamercommissie onderwijs over passend onderwijs. De boodschap aan de minister was duidelijk. Er zijn, ondanks de verbetermaatregelen, nog steeds grote zorgen over de resultaten van passend onderwijs. Het aantal thuiszitters is zelfs gestegen (volgens de nieuwe officiële cijfers gaat het om 20.000 leerlingen). Er werden dan ook veel kritische vragen aan de Minister gesteld over onder andere inclusief onderwijs, leerlingen vervoer, Veilig Thuis-meldingen bij niet passend onderwijs en de landelijke norm voor basisondersteuning. Balans was aanwezig op de publieke tribune in de Tweede Kamer, samen met andere ouder- en leerling organisaties.

Het onderwijs teruggeven aan de ouders en leerlingen

De inspraak en invloed op het onderwijs van ouders en kinderen is steeds verder verminderd. Dat zouden we weer terug moeten geven (D66). Want om hen gaat het tenslotte. De PvdA noemde als voorbeeld dat uit onderzoek onder ouders (onder andere het onderzoek van Balans, zie het rapport ‘De stem van ouders in passend onderwijs’) blijkt dat er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school, vaak geen ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt. En dat ouders vaak niet meepraten over de ondersteuning op school aan hun kind, terwijl dit vanuit het instemmingsrecht wel zou moeten. De minister antwoorde dat hij al bezig is met maatregelen die de positie van ouders en leerlingen zouden moeten verbeteren. Zoals betere informatie en communicatie, hoorrecht voor leerlingen en een ouder- en jeugdsteunpunt in ieder samenwerkingsverband.

Kritiek op samenwerkingsverbanden

Er werd veel en kritisch gesproken over de samenwerkingsverbanden. Het bovenmatige geld wat ze nog steeds op de plank hebben liggen, gaat de minister terugvorderen, zoals de Kamer hem dat eerder in een aangenomen motie heeft verzocht. Ook kondigde de minister aan dat er onafhankelijk toezicht komt op de samenwerkingsverbanden en dat hij werkt aan een programma van eisen waar de samenwerkingsverbanden aan moeten voldoen.

Wet inclusief onderwijs?

De PVV wil dat de minister inclusief onderwijs uitstelt zolang passend onderwijs niet werkt. De SGP noemde de werkagenda inclusief onderwijs een ‘droomwereld’. Andere partijen wezen bijvoorbeeld op de verplichting tot inclusief onderwijs op grond van internationale mensenrechtenverdragen. D66 kwam met het idee om een ‘Wet inclusief onderwijs’ met doelstellingen voor de overheid te maken. Het zou dan een wettelijk verplichte routekaart naar inclusief onderwijs worden.

Veilig Thuis-meldingen bij geschillen over passend onderwijs

Al drie jaar geleden is er een motie aangenomen die Veilig Thuis-meldingen vanuit het onderwijs bij verschillen van mening tussen de school en ouders over het passend onderwijsaanbod moet laten stoppen. Het werd zelfs één van de verbetermaatregelen in de verbeteragenda passend onderwijs. Ondanks een duidelijke boodschap dat dit gewoon niet mag, en dat er bij meningsverschillen samen gepraat moet worden tot er een oplossing is, krijgen we aan de advieslijn van Balans nog wekelijks telefoontjes binnen van ouders die hiermee te maken krijgen. De VVD en Groen Links stelden de Minister er vragen over. De Minister heeft toegezegd hierover met Balans en Ouders & Onderwijs in gesprek te gaan. Hier doen we uiteraard graag aan mee.

‘Rommelpotje’ voor thuiszitters

Er zijn in ons land mooie initiatieven die leerlingen die uitgevallen zijn op school begeleiden wanneer er geen passend onderwijs voor hen is. In de regelgeving vallen deze initiatieven, die geen scholen zijn, maar ook geen zorginstelling, vaak tussen de wal en het schip. Waardoor zij vaak ook weer verdwijnen, omdat ze het financieel niet redden. De SP stelde voor een ‘rommelpotje’ voor thuiszitters in te richten om deze initiatieven voortbestaansmogelijkheden te geven de komende jaren. De minister reageerde positief op het rommelpotjesidee en gaat kijken naar de mogelijkheden.

Landelijke norm basisondersteuning

De uitvoering van de motie om tot een norm te komen waarin staat wat scholen minimaal aan ondersteuning moeten bieden aan leerlingen, blijft een ‘hoofdpijndossier’. In 2019 gaf de Tweede Kamer de minister al opdracht om met een landelijke norm basisondersteuning te komen. Er zijn inmiddels drie pogingen gedaan om tot een norm te komen, waaronder een opdracht aan een externe partij. Helaas heeft dit nog geen norm opgeleverd die voldoende draagvlak heeft. Daarom heeft de minister nu besloten dat de ouders en leerlingen aan zet zijn om samen een landelijke norm basisondersteuning te gaan maken. Werk aan de winkel dus!

Brief met input voor de Tweede Kamer

Voor het debat stuurde Balans samen met 16 andere organisaties een brief met input voor het debat naar de Tweede Kamer. Veel van onze punten uit de brief hebben we terug gehoord in het debat. Lees hier ons eerdere bericht over deze brief. Het volgende debat over onderwijs en zorg is op 31 mei 2023.

Meer weten?

Via ‘debat gemist’ kun je het hele debat terugkijken: Debat passend onderwijs 5 april 2023.

Lees hier ook het artikel van Ouders & Onderwijs over het onderwijsdebat ‘Rommelpotje voor Passend onderwijs’.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.