Scroll Top
springend meisje met rugzak

Wetsvoorstel verzuimaanpak flink aangepast

Vorig jaar zomer (2022) kwam onderwijsminister Wiersma met het wetsvoorstel ‘Terugdringen verzuim’. Op dit voorstel kwam flink veel kritiek, ook van Balans. Zie ons eerdere artikel ‘Plannen verzuimaanpak minister Wiersma lossen problemen rondom thuiszitters niet op’.

Privacy in gedrang

We zagen een wetsvoorstel wat, in onze ogen, kinderen die (dreigen) uit te vallen in het onderwijs niet daadwerkelijk zou helpen. Waarbij bovendien de privacy van de leerling in het geding zou zijn, door het bovenmatig delen van persoonlijke gegevens over leerlingen. We zijn dan ook blij dat minister Wiersma de kritiek ter harte heeft genomen en het wetsvoorstel op de grote pijnpunten heeft aangepast.
In de Kamerbrief die de minister voor het debat op 5 april 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft hij uitleg. Vanaf pagina 11 gaat het over de verzuimwet.

Verzuimbeleid op de school nog centraler

De belangrijkste wijziging is dat het verzuimbeleid op de scholen zelf nog centraler komt te staan. Dit beleid komt in de schoolgids (of het studentenstatuut in het mbo) te staan, waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Aanwezigheid op school staat niet meer centraal, wel het uitgangspunt dat elke leerling in staat moet zijn zich te ontwikkelen en om die reden ‘in beeld’ moet zijn.

Geen gegevens van leerlingen meer delen

In verband met de privacy van de leerling, mag de school informatie over geoorloofd verzuim (verzuim met een goede reden) niet meer delen met het samenwerkingsverband of de leerplichtambtenaar, zoals oorspronkelijk bedoeld in het wetsvoorstel.
Geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim en luxeverzuim wordt wel nog centraal, maar niet herleidbaar geregistreerd op schoolniveau. Het gaat dan alleen om de aantallen verzuimers van deze drie categorieën op een school. De bedoeling is dat zo een beter beeld ontstaat van de verzuimcijfers. Landelijk, en op schoolniveau.

Bij vrijstelling onderwijs altijd eerst een advies met ontwikkelmogelijkheden opgesteld door arts

Net als in het eerdere wetsvoorstel blijft het in de nieuwe versie ook zo dat er een tijdsduur wordt verbonden aan een vrijstelling van de plicht om onderwijs te volgen. Vóór de vrijstelling wordt gegeven, moet altijd het ‘onderwijskundig perspectief’ worden meegenomen. Hierin staat hoe een kind zich (wél) kan ontwikkelen. En welke mogelijkheden er hiervoor zijn in de regio. In het eerdere voorstel stond dat dit door het samenwerkingsverband zou moeten worden afgegeven. Nu moet dit onderwijskundig perspectief wordt altijd opgesteld door een beoordelend arts. Deze arts kán hiervoor advies vragen aan het samenwerkingsverband, maar dit is niet verplicht.

Tijdsplanning

Het vernieuwde wetsvoorstel gaat voor de zomer naar de Raad van State voor een advies, en wordt dan in het najaar in de Tweede Kamer besproken. De wet zou dan in augustus 2024 kunnen ingaan.
Lees ook dit artikel van Ouders & Onderwijs: ‘Wetsvoorstel verzuimaanpak krijgt belangrijke aanpassingen’.
.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.