Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wat als mijn kind met leerlingenvervoer heel lang onderweg is naar school?

Regelmatig horen wij van ouders dat hun kind met de taxi heel lang onderweg is van huis naar school en terug. Kinderen, juist kwetsbare, prikkelgevoelige kinderen, maken hierdoor vaak extreem lange dagen.

Als een kind naar speciaal onderwijs gaat, kan het natuurlijk niet zo zijn dat hij of zij zó lang onderweg is, dat het al vermoeid en overprikkeld op school aankomt.

Volgens het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) artikel 3, moet het belang van het kind bij besluiten van een overheidsorgaan, de eerste overweging zijn. En het kan nooit in het belang van een kind zijn om van ’s morgens vroeg tot laat in de middag van huis weg te zijn, om naar school te kunnen. Zie ook de toolkit ‘Het beste besluit’ van de Kinderombudsman.

Wat kun je doen om een oplossing te vinden?

Hoewel een zo kort mogelijke reisduur dus van groot belang is, zijn hier geen duidelijk omschreven landelijke regels voor.

Zoek de verordening leerlingenvervoer van jouw gemeente op

Vaak hebben gemeenten in hun beleidsregels wel vastgelegd dat de reistijd van leerlingenvervoer een maximale duur mag hebben van 90 minuten per enkele reis. Voor cluster 4 leerlingen is dit vaak maximaal 60 minuten.

Maar, iedere gemeente heeft hier dus aparte regels voor. Deze vind je in de verordening leerlingenvervoer op de website van jouw eigen gemeente. Als je de verordening niet kunt vinden, vraag er dan naar bij jouw gemeente.

Ga het gesprek aan

Kijk of in de verordening een maximale reistijd staat. En ga dan (eerst) het gesprek aan met het vervoersbedrijf.

Als dat niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de gemeente. Die is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Dien een klacht in

Komt er dan nog steeds geen oplossing, dan raden wij aan een klacht in te dienen bij de gemeente. Hier vind je een format voor een klachtenbrief. Die kun je downloaden en aanpassen naar jouw eigen situatie.

Informeer adviesraden en/of gemeenteraad

Wij raden als je een klacht in dient ook aan om contact op te nemen met de cliëntenraad en/of WMO raad, of andere adviesraden die zich bezig houden met de rechten van burgers in het sociaal domein in jouw gemeente.

Ook kun je contact opnemen met gemeenteraadsleden om het probleem kenbaar te maken. En te vragen of zij er vragen over willen stellen in de raad.

Informeer de Kinderombudsman

Ook kun je contact opnemen met de Kinderombudsman. In augustus 2019 heeft de Kinderombudsman dit rapport geschreven over de problemen rondom leerlingenvervoer.

Advieslijn

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met onze advieslijn om je bij deze stappen te helpen.

Je kunt elke werkdag bellen tussen 10.00 en 13.00 op nummer 030-2255050.

Buiten deze tijden kun je de voicemail inspreken, of ons contactformulier invullen.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?