Scroll Top

Extra informatie bij artikel ‘Hoe kun je elk individueel kind bereiken?’

Jelte van der Kooi heeft in meer dan driehonderd lokalen geobserveerd (regulier basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 en 4 onderwijs) en mocht na afloop in gesprek met leerkrachten om interventies te bespreken. Ook gaf hij een training voor ouders van kinderen in het ZML-onderwijs en trainde hij meer dan tweeduizend leerkrachten in PCM (Process Communication Model).

Jelte: ‘PCM is een gedrags- en observatiemodel dat ik inzet om elke leerkracht en ouder (én kind) aan de hand van zelfinzicht handvatten te geven om de eigen batterij op te laden én interventies te bieden waardoor je de ander uitnodigt zijn/haar batterij op te laden. PCM is een hulpmiddel om een antwoord te vinden op de vraag HOE je als ouder of leerkracht iedere collega, ouder en leerling en elk van je kinderen kunt bereiken.’

Samen met Kristien Oldengarm heeft Jelte van der Kooi ZIEZ-Onderwijs. Jelte: ‘Onze missie is om elke leerling te bereiken en de overstap naar het speciaal onderwijs te minimaliseren. Leerkrachten krijgen gereedschap in handen om samen met ouders te kijken of het écht nodig is leerlingen door te verwijzen. Het is onze wens dat iedereen die betrokken is bij onderwijs (leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, ouders, bestuurders) zichzelf ziet en zich gezien weet.’

Lees hier meer over de interactieve presentatie die hij op 17 januari 2023 zal verzorgen voor Balans.

Hier lees je meer over Jelte van der Kooi, over de methode PCM en over ZIEZ-Onderwijs.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.