Scroll Top

Recht op onderwijs VSO leerling boven de 18 jaar

Voortgezet Speciaal Onderwijs boven de 18

Leerlingen in het VSO mogen hun huidige opleiding afronden, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20. De wet zegt dat leerlingen in het vso onderwijs mogen volgen tot het eind van het schooljaar waarin zij 20 worden. Als het wenselijk is om op school te blijven om de opleiding af te maken, of de kansen op werk vergroot, kan de inspectie van het onderwijs ontheffing verlenen en (dus) goedkeuren dat een leerling ook na hun 18e of 20e jaar dus.

Verlengen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Leerlingen in het (V)SO hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is namelijk noodzakelijk om een kind of jongere in te schrijven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze is in de meeste gevallen afgegeven tot de leeftijd van 18 of 20 jaar. Daarom moet bij het bereiken van deze leeftijd de TLV worden verlengd.

Ontwikkelingsperspectief

De beslissing om een TLV te verlengen of niet, wordt genomen door het samenwerkingsverband. Dit moeten zij beslissen op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. Als uit het OPP blijkt dat de leerling zijn of haar diploma zou kunnen halen, of het verlengen van de schoolperiode de kans op het vinden van een betaalde baan vergroot, is het redelijk dat de TLV wordt verlengd, óók al is de leerling ouder dan 18 of 20 jaar. Als een samenwerkingsverband besluit geen TLV toe te kennen, kun je daar bezwaar tegen maken.

Bezwaar tegen beslissing verlening TLV

Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. De Commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren. Of jouw samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring kun je terugvinden in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit ondersteuningsplan moet te vinden zijn op de website. Kijk voor meer informatie op de website van onderwijsgeschillen.

Specifieke mogelijkheden vanwege Corona

Vanwege Corona hebben sommige leerlingen een achterstand opgelopen, waardoor zij langer over hun opleiding zullen doen. In het Nationaal Programma Onderwijs is nadrukkelijk ruimte voor verlenging van de opleidingsduur om de door corona opgelopen achterstanden in te lopen, dat programma is er ook voor het vso en pro. Het budget van de samenwerkingsverbanden wordt verhoogd omdat leerlingen naar verwachting langer in het vso dan wel pro naar school gaan. (bron, Kamerbrief van minister Slob over de uitvoering van de moties van Westerveld en Van den Hul d.d. 24 maart 2021)

Nog meer vragen of hulp nodig?

Als je een discussie hebt met de school en/of het samenwerkingsverband kun je (ook) een onderwijsconsulent inschakelen. Je kunt ook (eerst) bellen met onze advieslijn. Van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 13 uur op nummer 030-2255050. Wij steunen jou, steun jij ons? Word nu óók lid van Balans en volg gratis of met korting onze interessante webinars. Ook ligt dan ieder kwartaal BalansMagazine op de mat, vol met interessante wetenschappelijke ontwikkelingen, ervaringsverhalen en tips!
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.