Scroll Top

Onderwijsconsulenten

Soms verschil je als ouder(s) met de school over wat passend onderwijs is voor jouw/jullie kind. Of heb je zelfs een conflict met de school. Dan kun je een onderwijsconsulent inschakelen. Een onderwijsconsulent is een soort bemiddelaar tussen ouders en school. Ze zijn onafhankelijk en staan dus niet aan de kant van de ouders of de school. Als het gaat om vragen over onderwijs en zorg, kun je ook een onderwijszorgconsulent inschakelen.

Onderwijsconsulenten werken vanuit hun eigen regio door heel Nederland. Ze worden aangestuurd vanuit een landelijk bureau in Den Haag.

Inzet onderwijs(zorg)consulenten

Je kunt bijvoorbeeld een onderwijs(zorg)consulent inschakelen als:

  • Het niet lukt om je (leerplichtige) kind (met extra ondersteuningsvragen) te plaatsen op een school voor primair- of voortgezet onderwijs en het MBO.
  • Als ouder(s) of de school problemen hebben rondom het opstellen en uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief(OPP).
  • Je (leerplichtige) kind langer dan 4 weken thuiszitter is en
    • er geen uitzicht lijkt op terugkeer naar de school waar je kind ingeschreven staat
    • de school (ondanks de zorgplicht) geen andere passende school vind/kan vinden die je kind wil inschrijven

Voorwaarden inschakelen onderwijs(zorg)consulent

Tegenwoordig kun je vaak pas een onderwijsconsulent inschakelen als je al contact hebt gehad met het samenwerkingsverband (SWV) én met het bestuur van de scholenstichting waar de school onder valt. Alleen als je kind thuis zit van school zonder onderwijs, hoeft dit niet. Zoek dus zo snel mogelijk contact met het SWV en het bestuur. Het is belangrijk dat je dat zorgvuldig aanpakt. Lees daarom eerst onze pagina ‘tips voor ouders voor het organiseren van passend onderwijs’.

Onderwijsconsulenten wil dat je voordat zij de zaak in behandeling nemen, toestemming geeft voor het opvragen van gegevens bij iedereen die betrokken is bij je kind. Lees het toestemmingsformulier goed door en geef alleen toestemming als je weet wat het doel is van het delen van informatie, en met wie die informatie wordt gedeeld. Veel informatie kun je als ouders zelf geven. Het is belangrijk om je privacy en die van je kind goed te bewaken en geen ‘carte blanche’ te geven. Lees ook het artikel ‘Do’s en donts informatie-uitwisseling ouders-school’

Akkoord ouders noodzakelijk

Ook scholen mogen voorstellen een onderwijs(zorg)consulent in te schakelen. De school moet de (gezaghebbende) ouder(s) wel op de hoogte brengen van hun voornemen. En ouders moeten akkoord gaan met de inzet van een onderwijs(zorg) consulent.

Meer weten?

Andere vragen over (passend) onderwijs? Bel eens met onze advieslijn . Elke werkdag van 10 tot 13 uur op 030-2255050. Buiten deze tijden kun je inspreken of ons contactformulier invullen. 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.