Scroll Top

Meer weten over onderzoek en behandeling van dyslexie?

 

Kijk hier de opname van de presentatie van het NKD voor ouders over het nieuwe behandelprotocol 3.0 van Jolanda Roelfsema Dyslexie – Jolanda Roelfsema 

Kijk hier de opname van de presentatie voor ouders van Femke Scheltinga, een van de auteurs van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie over deze richtlijn. Dyslexie – Femke Scheltinga 

Kijk hier naar de opname van de presentatie van Evelien Krikhaar, projectleider van DyslexieCentraal over wat ouders van school kunnen verwachten wanneer hun kind leesproblemen heeft. Dyslexie – Evelien Krikhaar 

Verandering vergoede behandeling dyslexie

Lees hier de brief voor ouders over de veranderingen sinds 1 januari 2022 bij de vergoede behandeling van dyslexie 

Lees hier het nieuwsbericht van Balans over de veranderingen per 1 januari 2022 bij de vergoedingsregeling dyslexie 

 

Lees hier ons bericht over de vergoedingsregeling en kinderen op een cluster 2 of 4 school 

 

‘Dyslexie hoeft niet meer enkelvoudig te zijn’

Aanvullende informatie interview met Jurgen Tijms, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie en hoofdauteur van het vernieuwde protocol diagnostiek en behandeling leesproblemen en dyslexie.  

 

Wel een leesprobleem, maar geen Ernstige Dyslexie (ED)?

Het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB) kijkt naar het totale kind. De mate van last die een kind ervaart door zijn leesprobleem of dyslexie staat voorop. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de cognitieve mogelijkheden. Dit is het gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten van de afgelopen jaren.  

 

We weten dat de oorzaak van leesproblemen en dyslexie complex is. Verschillende cognitieve (bv. klankverwerking in de hersenen of aandacht), sociaal-emotionele en omgevingsaspecten kunnen een rol spelen in de aard en ernst van het leesprobleem. Die verschillende factoren kunnen elkaar daarbij ook nog eens beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat door problemen met lezen een negatiever zelfbeeld gaat ontwikkelen, minder gemotiveerd raakt of lezen gaat vermijden en daardoor nog meer achter raakt op leesgebied. Dit betekent dat binnen de groep kinderen met dyslexie veel verschillen zijn. Ook betekent het dat we verschillende ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, dyslexie) niet als verschillende eilandjes moeten zien, maar als problemen die in meer of mindere mate met elkaar samen kunnen gaan. 

 

Vanuit dit inzicht krijgen de kinderen die het meeste last hebben van hun ernstige en hardnekkige leesprobleem volgens het nieuwe behandelprotocol vergoede behandeling. Tijms: ‘Dit zijn dus kinderen bij wie je je, als je niets doet, zorgen maakt over het bereiken van een minimaal leesniveau dat nodig is om je te redden. Daarmee bedoelen we dat een kind goed genoeg kan lezen om zich te kunnen ontwikkelen en functioneren in de maatschappij. Je hoeft geen supergoede technisch lezer te zijn om je in het onderwijs te kunnen ontwikkelen. Een gemiddelde lezer zijn is ook genoeg, ook als dat minder is dan je talenten voor andere vakken.’ 

Dat betekent niet dat kinderen die niet aan de criteria voor de vergoedingsregeling voldoen geen last hebben van hun leesprobleem. Ook zij hebben hulp nodig, maar deze hulp kan ook binnen het onderwijs geboden worden vanuit de basisondersteuning. Tijms: ‘Wanneer een school handelingsverlegen is, of extra advies nodig heeft, kunnen ze hiervoor advies vragen aan een specialist. Een kind dat bijvoorbeeld bovengemiddeld intelligent is, maar gezien zijn capaciteiten minder goed leest dan je zou verwachten, heeft zeker ondersteuning nodig bij zijn leesprobleem. Terwijl zo’n kind meestal niet voldoet aan de criteria voor doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg. Deze ondersteuning kan geboden worden binnen het onderwijs waarbij rekening gehouden moet worden bij de manier van leren van een kind.’ 

 

Spelling blijft belangrijk

De toetsresultaten voor spelling tellen niet meer mee voor doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg. Dus spelling en spellingproblemen zijn nu minder belangrijk. Dit horen we sinds het ingaan van het nieuwe behandelprotocol 3.0 regelmatig terug. Maar is dat wel zo?  

 

Tijms: ‘Het klopt dat de toetsresultaten voor spelling niet meer gecombineerd worden met de toetsresultaten voor het lezen, wanneer er wordt gekeken of een kind voldoet aan de criteria voor doorverwijzen naar de behandeling voor de vergoede ED-zorg. Wat dat betreft is het nieuwe protocol wat strenger. Maar dat betekent niet dat goed spellingonderwijs niet heel belangrijk is. En dat kinderen die moeite hebben met spelling geen extra ondersteuning nodig hebben. En dat betekent ook niet dat de toetsresultaten voor spelling niet belangrijk zijn voor het diagnostisch onderzoek naar Ernstige Dyslexie. Bij het dyslexieonderzoek zijn de leesprestaties of lees- en spellingprestaties bijvoorbeeld belangrijk om vast te kunnen stellen of een kind Ernstige Dyslexie heeft. Het is dus wel nodig dat de resultaten van de spellingtoetsen en de extra hulp die een kind heeft gehad hiervoor op school goed in het leerlingdossier staan beschreven. De resultaten van de spellingtoetsen horen gewoon in het leerlingdossier waarin alle informatie over de leesontwikkeling van een kind en de extra ondersteuning die een kind heeft gehad voor spelling staat. En moet dus ook meegestuurd worden naar de poortwachter en de deskundige die het dyslexieonderzoek doet.’ 

Filmpje over ontstaan dyslexie

In een filmpje van een kwartier legt Milene Bonte helder uit wat er in je hersenen gebeurt bij het leren lezen. Hoe bijzonder het is dat mensen kunnen lezen en wat er mis kan gaan in de hersenen zodat dyslexie kan ontstaan. Dit is een filmpje van de Universiteit van Nederland. Milene Bonte is professor aan de Universiteit van Maastricht in Cognitieve Neuroscience (Language and Literacy Development) en doet hersenonderzoek naar taalontwikkeling bij kinderen met en zonder leesproblemen. En zij is lid van de raad van bestuur van het NKD.  

https://youtu.be/943cjLRhzjg

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.