Scroll Top

Extra informatie bij artikel ‘Motiveren is te leren’

Vaak lijkt ADHD ‘weg’ te zijn bij adolescenten, omdat ze zich op die leeftijd minder druk gedragen, maar is het er nog wel. Dat kan op school behoorlijk in de weg zitten. Gelukkig zijn er succesvolle methoden die de jongeren bewustmaken van hun obstakels en ze leren beter te plannen.
Hier lees je meer informatie over methoden die momenteel worden onderzocht.

 

Slaaphygiëne voor betere focus

Ongeveer 70% van de jongeren met ADHD heeft slaapproblemen. Die kunnen vervolgens weer zorgen voor meer ADHD-symptomen (concentreren is moeilijker als je moe bent) en bijvoorbeeld somberheid. De onderzoeksgroep ADHDynamisch van de KU Leuven (België) onderzoekt nu de effectiviteit van een gedragstherapeutische slaapbehandeling voor deze groep.

 

Gedragingen die slaap beïnvloeden

In het onderzoek wordt in zeven individuele en twee oudersessies aan de slag gegaan met het verbeteren van slaap door in te zetten op slaaphygiëne. Slaaphygiëne omvat alle gedragingen die slaap beïnvloeden, zoals iets met cafeïne drinken in de avond, heel actief zijn ’s avonds, in een lichte kamer slapen, dutjes doen overdag, enzovoorts. Daarnaast zet de slaapbehandeling in op motivatie en het verbeteren van plannen en organiseren van de slaap. Ouders leren vooral een balans te vinden tussen controle houden en loslaten van de slaap van de jongeren en positieve communicatie.

Slaapdagboek en slaaphorloge

Om de effectiviteit van deze slaapbehandeling na te gaan, wordt op dit moment een groot onderzoek uitgevoerd. Hiervoor moeten jongeren en ouders in het begin van de studie vragenlijsten invullen, een slaaphorloge dragen en een slaapdagboek invullen. Dan krijgt de helft van de jongeren de behandeling en de andere helft gaat door met de gebruikelijke behandeling voor ADHD. Hierna vullen alle deelnemers opnieuw dezelfde vragenlijsten in, dragen het slaaphorloge en vullen het slaapdagboek in. Tot slot wordt dit nog een keer herhaald na ongeveer vier maanden. Zo gaan ze de middellange-termijneffecten na.
Tegen de zomer zullen de eerste resultaten bekend zijn en in het najaar ook de middellange-termijneffecten. Als de slaapbehandeling effectief blijkt, wordt deze verspreid over de jeugdzorg door het geven van trainingen aan psychologen.

Digitaal mediagebruik bij jongeren met ADHD

Aan de Universiteit van Amsterdam vindt nu onderzoek plaats naar de invloed van digitaal mediagebruik (gaming, gebruik van sociale media, smartphones) op adolescenten. Een deel van dit onderzoek gaat over adolescenten met ADHD – het is bekend dat adolescenten met ADHD vaker en meer tijd besteden aan digitale media dan jongeren zonder ADHD. Alleen is nog niet precies bekend hoe dat komt. Dat is nu kern van het onderzoek.

 

Zichzelf leren begrenzen

De studie is een experiment, waarbij adolescenten enkele eenvoudige psychologische tests ondergaan. Hierbij kijken de onderzoekers naar de samenhang met hun gebruik van digitale media. Ook willen de onderzoekers graag weten hoe het gebruik van digitale media hun gevoel beïnvloedt op de korte en op de langere termijn. Zo hopen ze erachter te komen wat maakt dat ze er méér gebruik van maken. Maar ook welke gevolgen het voor ze heeft. Uit de resultaten kunnen de onderzoekers vervolgens zien hoe de jongeren zichzelf daarin kunnen begrenzen of hoe ouders dat kunnen doen.
Deze studie is nu in voorbereiding en zal eind 2023 van start gaan. De resultaten zullen het jaar daarop volgen.

Wie geïnteresseerd is om kinderen te laten deelnemen, kan contact opnemen met Luka Todorovic: l.todorovic@uva.nl

PLOS brengt hulp naar de bron

Planningsproblemen voor huiswerk kunnen bij jongeren leiden tot stress, lagere cijfers, lesverstoring of zelfs schooluitval. Binnen de gespecialiseerde jeugdhulp bestaan hiervoor effectieve methoden. Jongeren die de stap daarnaar te groot vinden of er niet of te laat terechtkomen, missen die hulp. Zijn de methoden ook binnen het voortgezet onderwijs te organiseren? Daar ervaren jongeren namelijk de planningsproblemen en kunnen ze in een vroeg stadium van de methoden profiteren.

Minder verwijzingen naar ggz

Om jongeren in een vroeg stadium te helpen is PLOS ontwikkeld. Dat bestaat uit twee onderdelen: PLOS-basis en PLOS-extra. PLOS-basis bestaat uit zes mentorlessen voor de hele brugklas en PLOS-extra uit zes individuele bijeenkomsten bij een zorgondersteuner van de school voor leerlingen die onvoldoende baat hebben gehad bij PLOS-basis.
Als PLOS effectief blijkt te zijn, dan kunnen scholen voor voortgezet onderwijs hiervan gebruikmaken en zijn verwijzingen naar de ggz hiervoor minder vaak nodig. In september 2021 is een grootschalig onderzoek gestart naar de effectiviteit van PLOS. Er hebben al 23 scholen meegedaan met in totaal meer dan duizend leerlingen.

Meer weten? Neem contact op met onderzoeker Kim Wolters: k.wolters@accare.nl

 

Webinars terugluisteren

Het webinar dat Bianca Boyer gaf is terug te luisteren op de website https://adhdendrukgedrag.nl/webinars/ Via deze link kun je ook de andere webinars over ADHD-gedrag terugluisteren die Balans samen met PAINT heeft gegeven.

 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.