Scroll Top

Bescherming persoonsgegevens (Demo)

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, dan wordt er door het samenwerkingsverband passend onderwijs beoordeeld of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband gegevens nodig van uw kind. Indien uw kind ook gebruik maakt van voorzieningen binnen de Jeugdzorg, dan heeft niet alleen de school/het samenwerkingsverband maar ook de gemeente gegevens nodig.

Inzage- en correctierecht

Je hebt als ouder recht op inzage in de persoonsgerelateerde gegevens van je kind die door school, gemeente of andere organisaties worden bijgehouden. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt ook het zogenaamde correctierecht. Indien u ziet dat er persoonsgegevens van uw kind feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kunt u vragen om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van deze gegevens.

In Do’s en don’ts informatie-uitwisseling ouders-school staan belangrijke tips die essentieel zijn om te weten voor ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.