Scroll Top

Dubbele kinderbijslag voor zorgintensief kind

Ouders van kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen soms dubbele kinderbijslag krijgen. Alleen ouders van kinderen die intensieve zorg nodig hebben en tussen de 3 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor deze regeling.

Hoe vraag je dubbele kinderbijslag aan?

De aanvraag voor dubbele kinderbijslag moet je doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB bepaalt niet zelf of er sprake is van zodanig intensieve zorg om in aanmerking te komen voor de regeling dubbele kinderbijslag. Dit doet het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor de SVB.
Voor de aanvraag moet je een en vragenformulier invullen en verslagen met informatie over je kind opsturen. Het CIZ beoordeelt de toegestuurde informatie op 10 onderdelen. Per onderdeel geeft het CIZ punten. Het aantal punten bepaalt of een kind in aanmerking komt voor de dubbele kinderbijslag.
Meer informatie over de regeling vind je hier.

Valt jouw kind onder de wet langdurige zorg (WLZ)?

Krijgt jouw kind zorg betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? Dan gaat er vanaf 1 april 2024 wat veranderen.

Je hoeft de dubbele kinderbijslag dan niet meer zelf aan te vragen, maar krijgt die automatisch.  Ouders van deze kinderen hoeven dus geen aanvraagformulier meer in te vullen en aan te tonen dat hun kind intensieve zorg nodig heeft. Je hebt dan automatisch recht op de dubbele kinderbijslag.  

Dit geldt dus níet voor kinderen die jeugdhulp krijgen, of zorg via de zorgverzekeraar. Dit automatisch toekennen geldt alléén voor ouders van kinderen die zorg krijgen betaald uit de wet langdurige zorg (WLZ).  

Woont je kind niet thuis?

Ook ouders van een zorgintensief kind wat niet thuis woont, komen soms in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Volgens de regels van de SVB is een kind uitwonend wanneer het 4 nachten per week niet thuis (bij een van de ouders) slaapt. Om in aanmerking te komen, moet je laten zien dat je minimaal € 1.149 (2020) per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor je kind. Hierbij mogen alle kosten meegenomen worden. Zoals reiskosten voor bezoek, kosten voor uitjes, eten en drinken wanneer het kind thuis is, kleding, cadeautjes, etc.

Onze tip

Wij horen heel verschillende ervaringen van ouders die een aanvraag doen voor dubbele kinderbijslag. Voor de beoordeling van de aanvraag is het belangrijk dat je met de juiste woorden omschrijft waarom je kind zorgintensief is. Je kunt overwegen lid te worden van de Facebookgroep ´Tips en Klachten Dubbele Kinderbijslag NL´. Daar kun je al je vragen stellen over je aanvraag. Ook vind je bij de bestanden in deze besloten facebookgroep heel veel informatie en tips. Let daarbij uiteraard wel op je privacy.

Daarnaast hier ook een aantal tips voor het invullen van de aanvraag.

Extra kinderbijslag

Soms kom je als ouder die dubbele kinderbijslag ontvangt, ook in aanmerking voor extra kinderbijslag. Dit is een extra bedrag van € 2.163,22 per jaar (2020). Dit bedrag komt bovenop de dubbele kinderbijslag en kan pas na afloop van het kalenderjaar worden aangevraagd bij de SVB. Je krijgt de extra kinderbijslag één keer. Ook als je voor meerdere kinderen dubbele kinderbijslag krijgt.

Je krijgt dit bedrag alleen als je:

  • Het hele kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) dubbele kinderbijslag voor één of meerdere kinderen hebt ontvangen
  • alleenstaande ouder bent
  • óf een fiscale partner hebt die niets of minder verdient dan € 5.072 (2020) per jaar

Vragen over (de ontwikkeling van) je kind, zorg of onderwijs? Bel onze advieslijn. Elke werkdag bereikbaar van 10 tot 13 uur op 030-2255050. Buiten deze tijden kun je inspreken, of ons contactformulier invullen.

Wij steunen jou, steun jij ons? Word nu ook lid van Balans!

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.