Scroll Top

NLD behandelen

Benadering Een kind met NLD kun je bepaalde behandelingen aanbieden. Maar het is minstens zo belangrijk om als ouder, leerkracht of hulpverlener je gedrag en benadering aan te passen aan de behoeften van het kind. Daarom bestaat de hulp bij NLD, naast eventuele individuele therapie, vooral uit goede voorlichting aan ouders, leerkrachten en hulpverleners die met het kind werken. Deze voorlichting moet gericht zijn op de volgende twee basisprincipes:
  1. Realistische houding: tegenover het kind een realistische houding aannemen, een open oog hebben en rekening houden met zijn onvermogen
  2. Inzicht in sterke en zwakke kanten: Een goed inzicht ontwikkelen in de sterke en zwakke kanten van het kind, gebruikmaken van zijn sterke kanten (goede verbale vaardigheden) om de ontwikkeling van de zwakke kanten te stimuleren
Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten accepteren dat een kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden doordat het NLD heeft. Het is essentieel dat een kind voelt dat het mag zijn zoals het is. Daarvoor is het natuurlijk ook van belang dat het kind of de jongere zelf goede voorlichting en uitleg krijgt over NLD. Behandeling en therapie Naast voorlichting, bestaat de behandeling van NLD ook uit ouderbegeleiding en individuele therapie. Samenwerking en overleg met school is bij de begeleiding van NLD ook een belangrijk punt. Lees hierover meer op de pagina [link naar Balans pagina] ‘Omgaan met NLD in het Onderwijs’ NLD wordt vastgesteld door middel van een neuropsychologisch onderzoek. Het neuropsychologisch onderzoek geeft duidelijkheid over of, en zo ja welke, cognitieve training of paramedische behandeling nodig is. Het kan dan gaan om logopedie, fysiotherapie of ergotherapie. Ook is vaak specifieke didactische hulp en ondersteuning gewenst en zinvol. Bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching of huiswerkbegeleiding. Het is belangrijk dat de aangeraden behandeling wordt ingezet en de benadering thuis en op school wordt aangepast aan de behoeften van het kind.  Als dit niet voldoende helpt en kinderen snel en gemakkelijk afgeleid raken of blijven, kan behandeling met medicatie worden overwogen. Neem rustig de tijd om hierover na te denken en laat je hier goed over informeren. Voor het inzetten van medicatie is altijd contact met een kinder- en jeugdpsychiater noodzakelijk. Behandeling van NLD kan het beste gezien worden als maatwerk, afgestemd op het kind. Omdat een kind zich door de jaren heen blijft ontwikkelen en de problemen daardoor kunnen veranderen, is het belangrijk dat de behandeling en benadering steeds weer wordt bijgesteld. Lees ook Omgaan met NLD in het onderwijs en Opvoeden met NLD.

Meer weten?

Heb je vragen of zorgen over je kind met NLD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn. Klik op de volgende link voor het gehele NLD Dossier op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat NLD is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer.. Ook kun je kijken op Het NLD-Plan, gemaakt door ervaringsdeskundige jongeren. Met goede informatie, tips en ervaringsverhalen. Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.