Scroll Top

Samenstelling revalidatieteam DCD

Bij een onderzoek naar en behandeling van DCD krijg je te maken met een revalidatieteam

In dit revalidatieteam kun je de volgende mensen tegenkomen:

  • kinderrevalidatiearts;
  • fysiotherapeut;
  • ergotherapeut;
  • logopedist;
  • maatschappelijk werkende;
  • psycholoog of orthopedagoog;
  • sportagoog.

Wat doen de verschillende specialisten?

Kinderrevalidatiearts

De kinderrevalidatiearts voert een intakegesprek met kind en ouders, onderzoekt het kind (ook om een eventuele andere oorzaak van de motorische onhandigheid uit te sluiten) en kan, na afname van de Movement-ABC-2 en de observatie door het team, de diagnose DCD stellen. De kinderrevalidatiearts coördineert de verschillende behandelingen en geeft uitleg en adviezen aan kind en ouders.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut observeert de ontwikkeling van de grove motoriek van het kind en kan vaardigheden als rennen, klimmen, springen, fietsen of gooien en vangen van een bal met het kind oefenen. Hierbij wordt met behulp van de COOP-methode ook aandacht gegeven aan het leren maken van plannetjes voor hoe het kind de activiteit gaat doen. Dit gebeurt op een speelse manier, om ook het plezier in bewegen te stimuleren en het zelfvertrouwen te vergroten.

Ergotherapeut

De kinderergotherapie is erop gericht de zelfstandigheid van het kind te vergroten in alledaagse vaardigheden, zoals eten met bestek, aankleden, schrijven of knutselen. Ook de ergotherapeut gebruikt de COOP-methode met het kind, om plannen te maken voor de volgorde van handelen en om na te kijken of het plan goed werkt. Een kind leert daarbij stappen om problemen op te lossen. Het kind krijgt tips, die ook thuis en op school toegepast kunnen worden.

Logopedist

De logopedist kan ingeschakeld worden als een kind moeite heeft met kauwen en slikken, tandenpoetsen, overgevoelig is in de mond of moeite heeft met het vertellen van een logisch verhaal. Ook de logopedist kan daarbij de COOP-methode gebruiken.

Maatschappelijk werkende

De maatschappelijk werkende kan ouders ondersteunen en begeleiden bij het omgaan met de problemen die het kind in het dagelijks leven tegen komt en de extra begeleiding die een kind met DCD in het dagelijks leven nodig heeft.

Psycholoog of orthopedagoog

De psycholoog of orthopedagoog kan een kind onderzoeken om de sterke en zwakke kanten helder te krijgen. Ook bieden zij hulp aan een kind als er sprake is van een laag zelfbeeld of aan ouders bij het omgaan met gedragsproblemen.

Sportagoog

De sportagoog kan met een kind zoeken naar een geschikte sport en met kleine groepen kinderen in spelvorm werken aan de motorische ontwikkeling en het plezier in bewegen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.