Scroll Top

Vaststellen ODD of CD

Als je kind tegen problemen aanloopt, wil je als ouder je kind helpen. Daarom ga je op zoek naar antwoorden, verklaringen en vooral naar handvatten om je kind precies dat te geven wat het nodig heeft. Thuis en op school. Voor gedragingen en kenmerken van kinderen kunnen allerlei verklaringen zijn. Het is belangrijk jezelf als ouder goed te informeren over wat er mogelijk achter bepaald gedrag van je kind kan zitten. En hoe je hiermee om kan gaan. Lees hier meer over op deze pagina.

Soms overweeg je als ouder een onderzoek naar een mogelijk ontwikkelingsprobleem of –stoornis. Dan is het fijn te weten hoe zo’n onderzoek gaat. Zo kun je zo goed mogelijk  een afweging maken of een onderzoek nodig is en of je dit wilt laten doen. Ook kun je jezelf en je kind hier vervolgens goed op voorbereiden. Op deze pagina leggen we uit hoe een onderzoek naar ODD of CD in zijn werk gaat.

Voorzichtig met diagnose, wees wel op tijd

Bij kinderen wordt voorzichtig met de diagnose gedragsstoornis omgesprongen. Agressief gedrag kan ook bij bepaalde leeftijdsfasen horen en een kind is nog in ontwikkeling. Bovendien heeft gedrag een oorzaak, het is vaak een uiting van onvermogen en moet dan gezien worden als signaal. Toch moet ernstig agressief gedrag in de kinderleeftijd zeer serieus worden genomen.

Toegang tot hulp

Je kunt bij de gemeente vragen om jeugdhulp, of naar de huisarts gaan voor een verwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiater. Lees hier meer over op deze pagina. Vaak wordt het onderzoek door een deskundige  gecombineerd met een vorm van jeugdhulpverlening in de vorm van ambulante (ouder)begeleiding, dagbesteding enzovoort. Soms horen ouders dat de gemeente de hulpverlening afwijst, omdat het kind of de jongere eerst motivatie moet laten zien om aan zijn problemen geholpen te worden. Dat is lastig, want  ouders hebben juist ondersteuning nodig om zo adequaat mogelijk met het niet-gemotiveerde gedrag van hun kind om te gaan. Als je als ouder tegen problemen aanloopt bij de gemeente, is het goed te weten welke regels er gelden in de jeugdhulp. Lees hier meer over op deze pagina.

Onderzoek en diagnose

Een kinder- en jeugdpsychiater diagnosticeert een gedragsstoornis aan de hand van informatie over de problematiek en voorgeschiedenis van het kind. Dit gebeurt vaak door middel van vragenlijsten, gesprekken met ouders en het kind zelf over waar zij tegenaan lopen. En bijvoorbeeld informatie vanuit de school. Het is niet nodig om alleen de negatieve gedragskenmerken van het kind te noemen. Het kind heeft immers net zo goed positieve kenmerken. Het is voor de diagnose juist van belang om ook de positieve kanten van een kind in kaart te brengen. Die kunnen een ingang bieden bij de aanpak van de problemen. En het zoeken naar oplossingen is uiteindelijk de bedoeling van een onderzoek.

Voor meer informatie over het stellen van een diagnose bij ODD en CD kunt u kijken bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij informatie voor ouders, voor professionals en leerkrachten.

Hoe verder?

Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ODD of CD. Naast de diagnose, geeft de kinder- en jeugdpsychiater als het goed is adviezen voor de verdere behandeling en/of benadering van je kind. Uiteindelijk is het immers de bedoeling je kind zo goed mogelijk verder te helpen in zijn ontwikkeling, zowel thuis als op school. Lees hier welke mogelijkheden er zijn om ODD of CD te behandelen en hoe je er thuis en in het onderwijs zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

De diagnostiek en behandeling rondom ODD en CD moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Hiervoor zijn richtlijnen vastgelegd. Een link naar deze richtlijnen vind je op onze pagina ‘Richtlijnen diagnostiek en behandeling van ODD en CD’.

Heb je nog verdere vragen of zorgen over je kind met ODD of CD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze advieslijn.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.