Scroll Top

Hulpverlening na 18 jaar

Jeugdhulp op basis van de jeugdwet geldt in principe totdat je kind 18 jaar wordt. Daarna wordt de zorg anders geregeld. Bijvoorbeeld vanuit de wet langdurige zorg of de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). In principe stopt de jeugdhulp als de jeugdige 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd kan iemand zorg en ondersteuning krijgen vanuit andere wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als het belangrijk is dat de behandeling vanuit jeugdhulp doorloopt, kan de gemeente besluiten tot verlengde jeugdhulp/jeugdzorg. Dit kan tot 23 jaar. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Zo kan deze hulp alleen worden ingezet als je kind al voor zijn of haar 18e levensjaar hulp kreeg en de gemeente (ook) vindt dat dit moet doorgaan. Dit moet al voor de 18e verjaardag vastgesteld zijn. Lees hierover meer op de website van Stimulanz

Op de website van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) staat een dossier ‘Van jeugd naar volwassenheid over de overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp.

Helpen met keuzes en samen beslissen of alles beslissen voor je kind: curatele, bewind en mentorschap

Misschien heeft jouw kind je nog nodig bij het regelen van geldzaken of  dingen rondom zorg en/of onderwijs. Ook na zijn of haar 18e. In dat geval kan je kijken of het verstandig is om een volmacht of curatele, bewindvoering of mentorschap te regelen. Lees hierover meer op onze pagina curatele, bewind en mentorschap.

Persoonsgegevens

Als je kind 16 jaar of ouder is, heb je als ouder geen recht meer op informatie (persoonsgegevens) uit bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem of de jeugdzorg (gemeente). Je krijgt die informatie alleen nog als je kind daar toestemming voor geeft. Regel dat dus samen met je kind voor hij of zij 16 wordt.

Meer lezen?

Meer zinvolle (algemene) tips en informatie vind je bijvoorbeeld in de Kwikstart app of op de website ‘18 en nu?’ 

Ook op deze website vind je aanvullende informatie.

Ouder voor altijd

Het blijft je kind, ook als het 18 wordt. Zeker als je kind extra ondersteuningsbehoeften heeft. Het begeleiden van je kind van adolescentie naar (jong)volwassenheid, is een hele klus. Het is een proces voor jou, én je kind. Balans besteed hier aandacht aan in de vorm van trainingen en workshops voor ouders; Ouders4Ever.

Advieslijn

Wil je eens praten met een ervaringsdeskundige? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn. Bereikbaar op nummer 030-2255050. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.