Scroll Top

‘Belangrijk is om ouders te empoweren’

Tekst: Chris Reinders

Balans viert haar vijfendertigste verjaardag. Wat heeft de vereniging ‘die opstaat voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding’, in die periode bereikt? En waar maakt de jubilaris zich sterk voor? Joli Luijckx, perswoordvoerder, belangenbehartiger en lobbyist van Balans, geeft samen met communicatiemedewerker Jurgen Breeman de antwoorden.

Achtergrond Balans

In tegenstelling tot andere organisaties die in het gebouw aan het Kosterijland in het Utrechtse Bunnik zijn gehuisvest, ontbreekt een ‘naamplaatje’ van Balans bij de hoofdingang. Het bezoek wordt deze middag echter verwacht. Na lukraak aanbellen, zwaait de deur open en volgt een hartelijk welkom door Jurgen. In het kantoortje schetst hij even later het ontstaan van Balans. De vereniging komt voort een fusie van Vereniging De Pijler, Stichting Integratie Buitenbeentjes en de werkgroep MBD van Vereniging BOSK. ,,Die kwamen elkaar veel tegen en dus was een samengaan in 1987 uiteindelijk heel logisch.” Vanaf 1990 vervult Jurgen diverse taken bij Balans. En hij is er duidelijk op zijn plek: ,,Je werkt hier voor een goed doel en niet voor een carrière en veel geld verdienen.” Joli sloot in 2004 aan. ,,Ik had een kind met dyslexie. Iemand gaf me de tip: kijk eens bij Balans. Ik ben lid geworden en toen ik een stage moest kiezen voor mijn studie casemanagement, vond ik die hier. Daarna lieten ze me niet meer gaan,” glimlacht ze.    

Empoweren

De rode draad in het ‘verhaal van Balans’ is volgens Joli het ‘empoweren’ van ouders. ,,Wij vinden het belangrijk om ouders veel kennis aan te bieden, zodat zij in gesprekken met een arts, met een docent of met hulpverleners in het onderwijs mee kunnen praten. Naast het informeren, proberen we ouders ook te steunen en het vertrouwen te geven dat hun ervaringskennis met hun eigen kind van belang is. Ouders kennen hun eigen kind tenslotte heel goed. Bij de oprichting van Balans was het nog niet normaal dat je als ouders in gesprek ging. Een arts bijvoorbeeld zei hoe het was en hoe het moest en daar bleef het dan veelal bij.”

‘Ouders gaan tijdens zo’n webinar met elkaar in gesprek.’

De positie van ouders ten opzichte van zorgprofessionals en scholen is de afgelopen vijfendertig jaar duidelijk veranderd, meent Joli. Dat is niet alleen de verdienste van Balans, erkent zij volmondig. ,,We krijgen niettemin bij onze advieslijn regelmatig telefoontjes van ouders die vastlopen in de onderlinge communicatie. En die bieden wij daarbij hulp. In de zorg zie je meestal dat ouders nu in gesprek gaan met een arts en dat er gezamenlijk overleg is. Bijvoorbeeld over welke behandeling het beste past. In het onderwijs gebeurt dat ook, maar daar blijft het nog wat achter.”

Contact leggen

Balans maakt er veel werk van om ouders van kinderen met een ontwikkelingsprobleem bij elkaar te brengen. Joli: ,,Die contacten zijn belangrijk en heel waardevol. Ouders voelen zich niet meer alleen, voelen zich verbonden. Herkennen situaties waar ze tegenaanlopen en krijgen ook oplossingen aangereikt.” Voor het delen van ervaringen heeft Balans een aantal middelen. Een ervan is de rubriek Bij ons thuis in Balans Magazine. Ouders vertellen daarin, vaak zeer openhartig, over hun gezinssituatie, de problemen en oplossingen die ze hebben. De rubriek is nog steeds een veelgelezen en gewaardeerd item in het kwartaalmagazine.

Daarnaast organiseert Balans sinds twee jaar vrijwel wekelijks webinars. In de online meetings volgt op de presentatie van een deskundige de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen en om de discussie aan te gaan. ,,Ouders gaan tijdens zo’n webinar heel vaak met elkaar in gesprek,” constateert Joli tevreden.

Dit najaar hoopt Balans ook in haar vier onderwijscafés veel ouders te ontvangen. Die strijken neer in Bunnik, Paterswolde, Den Haag en Tilburg. De ‘rondreis’ is opgezet om de vijfendertigste verjaardag te vieren. ,,We hebben gekozen voor een vast concept dat op alle locaties uitgerold kan worden. Elk café heeft wel een ander thema,” verduidelijkt Jurgen. Experts geven een lezing over een onderwerp, waarna de aanwezigen tijdens een informatiemarkt de mogelijkheid hebben om te praten met deskundigen en met andere ouders over bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculatie, DCD, autisme, passend onderwijs, remedial teaching, thuiszitten en hoogbegaafdheid. De aftrap van de cafétour is woensdag 21 september 2022 in Bunnik.  

‘Ouders voelen zich niet meer alleen, voelen zich verbonden.’

De invoering van het leerrecht is een belangrijk aandachtspunt voor Balans in de komende periode, zegt Joli. ,,Nu hebben we leerplicht. Maar er is een groep kinderen die niet in het huidige systeem past. Die lopen vast. Leerrecht is beter: ieder kind heeft recht om zich te ontwikkelen. Voor de meesten is het gewone onderwijs passend. Voor sommigen niet. Dan is het nodig om te kijken wat wel werkt. Bijvoorbeeld extra ondersteuning op school, of (deels) online onderwijs of een combinatie van onderwijs en zorg, of meer leren in de dagelijkse praktijk. Er zijn heel veel mogelijkheden te bedenken. Het streven van Balans is een inclusieve maatschappij waarin alle kinderen mee kunnen doen en degenen die het nodig hebben de juiste ondersteuning krijgen. Belangrijk is ook : een goede samenwerking tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.”

Wil je Balans steunen?

Word dan lid, of doe een donatie. Meer informatie over het lidmaatschap krijg je door op deze link te klikken. Doneren kan eenvoudig via de website. Ieder bedrag is welkom!

Klik op de afbeelding met het spaarvarken. Dank je wel!

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.