Scroll Top
learn-397x181 (Demo)

Mondelinge staatsexamens online

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig.
Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Daar was veel om te doen. Er bleef grote onvrede over dat het niet mogelijk zou zijn de mondelinge examens online af te nemen. 

Oudervereniging Balans heeft dit samen met Ouders & Onderwijs en vele ouders en leerlingen ook duidelijk laten horen. Uiteindelijk heeft Minister Slob toch besloten dat ook online mondeling college-examen doen nu tot de maatwerkmogelijkheden behoort. Maar wel alleen voor een beperkte groep.

Beperkte groep leerlingen

Het is mogelijk om examens digitaal af te leggen voor:

  • Leerlingen die vanwege hun gezondheid of de gezondheid van familieleden niet in staat zijn naar een examenlocatie te gaan uit vrees voor besmetting met het coronavirus.
  • Leerlingen die in het buitenland zijn en niet naar Nederland kunnen vliegen. Zij moeten eerst uitstel aanvragen. Wanneer er in de herkansingsperiode in augustus nog niet gevlogen kan worden dan wordt het examen digitaal afgenomen.

Leerlingen die gebruik willen maken van maatwerkmogelijkheden bij het college-examen kunnen dit overleggen met de examen-coördinator of mentor op school. Kandidaten die niet aan een school zijn verbonden kunnen hiervoor een mail sturen naar [email protected]

Maatwerk

Deze maatwerkmogelijkheid komt bovenop de maatwerkmogelijkheden die al eerder zijn toegezegd. Zoals:

  • Antwoorden tijdens de mondelinge examens opschrijven op een laptop of op papier. Tip: Neem zelf een laptop of pen en papier mee in verband met de corona maatregelen;
  • Een vertrouwde docent of mentor mag bij het examen aanwezig zijn en de vragen die de examinator  stelt zo nodig verduidelijken. Voor kandidaten die niet aan een school verbonden zijn mag dit een vertrouwenspersoon zijn;
  • De naam van de docent of vertrouwenspersoon moet doorgegeven worden aan DUO. Dat staat in een brief die alle staatsexamenkandidaten hebben ontvangen. Weet je niet zeker of je docent of vertrouwenspersoon kan op het tijdstip van je mondelinge examen, geef dan een reservenaam door;
  • De examinatoren nemen meer tijd om de leerling op zijn gemak te stellen.

Leerlingen die gebruik willen maken van maatwerkmogelijkheden bij het college-examen kunnen dit overleggen met de examen-coördinator of mentor op school. Kandidaten die niet aan een school zijn verbonden kunnen hiervoor een mail sturen naar [email protected]

Herkansingen en toegang tot vervolgopleiding

Daarnaast zijn er de volgende toezeggingen gedaan die helaas alleen gelden voor de kandidaten die opgaan voor een diploma.

  • Er zijn vier herkansingen die gepland worden in de periode tot januari 2021
  • Kandidaten die nog herkansingen moeten maken hebben in september 2020 wel alvast toegang tot hun vervolgopleiding

Eerlijke kansen

Balans heeft samen met Ouders & Onderwijs gelobbyd voor eerlijke kansen voor de staatsexamenkandidaten. Eerlijke kansen die wel recht doen aan de waarde van het certificaat of diploma. We zijn blij met de beperkte mogelijkheid om online mondeling examen te doen. Maar vinden het onterecht dat niet alle leerlingen een herkansing mogen maken. Hier blijven we om vragen. Evenals een feestelijk (vlag-)moment voor de geslaagde staatsexamenkandidaten.

Lobby vso

In september staat de evaluatie passend onderwijs op de planning. Voor Balans is dat het moment om ook te lobbyen om de rechtsstatus van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs (vo). Nu valt het vso wettelijk nog onder het basisonderwijs. Hierdoor kunnen vso-leerlingen nu niet meedoen met de ‘gewone’ eindexamens. Dat hierdoor kansenongelijkheid ontstaat is door de problemen met de staatsexamens door de coronacrisis extra pijnlijk duidelijk geworden.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.