Scroll Top
zwemless (Demo)

Onderzoek belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking

In opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) heeft het Mulier instituut een onderzoek gedaan naar zwemles voor kinderen met een beperking. Hun belangrijkste conclusie: Ouders moeten de nodige hobbels nemen om passende zwemles te vinden voor hun kinderen met een beperking. Er is te weinig informatie over geschikte zwemles. Het aanbod is te beperkt en de hoge kosten werken belemmerend.  

De conclusies van het onderzoek bieden volgens de onderzoekers duidelijk inzicht in waarom kinderen met een beperking relatief vaak geen zwemles volgen of niet doorgaan tot aan of na het A-diploma.

Te weinig informatie over geschikte zwemles

Ouders ervaren dat er weinig informatie vindbaar is over zwemlessen die geschikt zijn voor hun kind met een beperking. Het gaat hun daarbij om zwemlessen in kleinere groepen, met aandacht voor overmatige prikkels en met instructeurs met de juiste kennis en vaardigheden.

Aanbod kan beter

Hoewel er zeker goede ervaringen zijn, noemen ouders een tekort aan benodigde kennis en vaardigheden bij de zweminstructeurs. Over omgaan met uiteenlopende beperkingen, maar ook over hoe ze zwemles voor deze doelgroep leuk kunnen maken. Daarnaast kan de communicatie tussen zweminstructeurs en ouders beter, om tot een betere benadering van het betrokken kind te komen.

Hoge kosten werken belemmerend

Doordat gezinnen veel extra uitgaven hebben voor de zorg van hun kind, soms in combinatie met een lager gezinsinkomen, spelen ook de hogere kosten van de vaak langere zwemlestrajecten een rol. Gemeenten bieden daarbij soms ondersteuning, maar lang niet altijd.

Lees hier het volledige onderzoek.

Onderzoek besproken in de Tweede Kamer

Het onderzoek is ook als bijlage opgenomen in de Kamerbrief voor Wetgevingsoverleg sportbeleid, wat op 2 december 2021 door de Tweede Kamer werd besproken. Balans zal er bij de Nationale Raad voor Zwemveiligheid en de politiek op aandringen deze kansenongelijkheid aan te pakken.

Lees hier het volledige bericht van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.