Scroll Top
podcast-Afbeelding-van-Tumisu-via-Pixabay-397x181 (Demo)

Podcast thuiszitters NVO

Vandaag, 30 juni, hadden Suzanne Boomsma en Alice Padmos (resp. directeur en bestuurslid van Balans) een gesprek met Marlies Post en Gerard van Egmond (resp. directeur en voorzitter NVO) over de Podcast ‘Thuiszitters, hoe kan het ook anders’.

Vanuit Balans is vooral de nadruk gelegd op de pijn van ouders; over wat zij en hun kinderen moeten meemaken in hun strijd voor passend onderwijs. Immers vertrouwen zij hun kostbaarste bezit toe aan professionals, waarna dat vertrouwen soms ernstig wordt geschonden. Met grote gevolgen voor zowel ouders als kinderen.

Over de inhoud van de podcast is vanuit Balans de nadruk gelegd op de uitspraken die zijn gedaan zoals ‘Deze kinderen willen niet begrepen worden’ en de minachtende toon waarop over ouders en kinderen wordt gesproken. Daarnaast zijn vanuit de oudervereniging grote zorgen geuit over de werkwijze die in de podcast wordt beschreven én het gemak waarop over ernstige zaken zoals drang- en dwangmaatregelen wordt gesproken en ze worden uitgevoerd. Suzanne en Alice hebben benadrukt dat deze ‘aanpak’ binnen geen enkele context is te verdedigen.

De NVO heeft onze kritische boodschap goed gehoord en wil graag samenwerken met Balans als het gaat over de goede positionering van ouders, met name waar het gaat om thuiszitters alsook om drang- en dwangmaatregelen te voorkomen. Daarnaast gaf de NVO aan dat ook zij van mening zijn dat het leerrecht moet worden ingevoerd.

Juist vanwege de commotie van de podcast is gebleken dat het verstandig is om juíst samen te werken met de NVO: om op die manier de (rechts)positie van ouders en kinderen te versterken en om goede voorbeelden van werkwijzen en preventie in te brengen waar wij als vereniging wél achter kunnen staan.

In september 2019 opende Balans een meldpunt voor drang en dwangmaatregelen. Balans heeft de NVO uitgenodigd om deel te nemen aan de besloten conferentie ‘Bang voor drang en dwang’ op 14 september 2020. Hier wordt door ervaringsdeskundige ouders, wetenschappers en beleidsmakers gesproken over dit onderwerp. Waarna zij een gezamenlijke visie uitspreken over hoe om te gaan met ons stelsel voor de jeugdbescherming, als die voor oneigenlijke doelen wordt gebruikt.

Wordt vervolgd.

Suzanne Boomsma,
directeur Oudervereniging Balans.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.