Scroll Top
man-g572884635_1920 (Demo)

Reactie internetconsultatie besluit Staatsexamen 2023

Balans reageerde, samen met Ouders & Onderwijs, Laks, JongPit en IederIn, op de internetconsultatie Besluit Staatsexamens 2023. Via deze internetconsultatie worden voorstellen gedaan om staatsexamenkandidaten die in 2023 opgaan voor een diploma, te compenseren voor de gevolgen van de coronapandemie.

Ook worden er voorstellen gedaan voor een uitgebreidere herkansingsregeling voor diplomakandidaten, tot er een structurele nieuwe herkansingsregeling is.

Wat houdt de regeling in het kort in:

Kandidaten van het staatsexamen die in 2023 opgaan voor een diploma en daarbij een resultaat inbrengen uit 2020, 2021 of 2022, mogen de resultaten van één vak (geen kernvak) buiten beschouwing laten als ze daarmee kunnen slagen. Kandidaten van het staatsexamen die de komende jaren opgaan voor een diploma, krijgen een uitgebreidere herkansingsregeling dan normaal. Zij mogen maximaal alle onderdelen van twee vakken herkansen.

Bekijk hier de internetconsultatie die op 14 november 2022 is gesloten.

Je kunt dus niet meer reageren.

In het kort onze reactie op de internetconsultatie:

  • De herkansingsmogelijkheid wordt nu beperkt tot de vakken waarop men in 2023 examen doet. We pleiten ervoor dit te verbreden tot alle vakken die meetellen voor het diploma, dus ook voor de vakken die in een eerder jaar zijn afgerond.
  • We vinden dat bij een herkansing niet het laatste resultaat altijd moet gelden maar het hoogste resultaat zoals dit ook is bij de reguliere eindexamens.
  • De aangepaste uitslagbepaling geldt alleen voor het staatsexamen 2023. Leerlingen die begonnen zijn aan hun staatsexamen in coronajaren (2020 t/m 2022) en na 2023 hun diploma halen, hebben hiermee geen recht op de duimregeling. Ook hiervoor verzoeken wij de looptijd te verlengen.
  • De korte looptijd van de overbruggingsregeling maakt het noodzakelijk en rechtvaardig dat de uitgebreide herkansingsregeling die nu ontwikkelt wordt in de Verbeteragenda Staatsexamens, al voor volgend schooljaar, dus in 2024 geldt. Kan de minister dit garanderen? Anders is een langere looptijd van deze overbruggingsregeling nodig. Want wat als je in 2021 of 2022 je eerste certificaat hebt behaald en in 2024 opgaat voor een diploma?

 

Tot slot pleiten wij voor tijdige en heldere communicatie over deze overbruggingsregeling en de voorwaarden zodat alle staatsexamenkandidaten weten waar ze aan toe zijn. De regeling is complex en kan tot verkeerde interpretaties of misverstanden leiden. In een stroomschema zou dit bijvoorbeeld helder gecommuniceerd kunnen worden. De kandidaten die zelfstandig, zonder school(inschrijving), een diploma via het staatsexamen willen behalen, mogen daarbij niet vergeten worden.

Bekijk hieronder de volledige reactie op de internetconsulatie van Balans, IederIn, Ouders & Onderwijs, Laks en JongPit

Internetconsultatie besluit staatsexamen 2023

Meer over staatsexamens

In ons lobbydossier lees je hoe we ons nog meer inzetten voor het verbeteren van de regels en mogelijkheden rondom staatsexamens. 

En in dit artikel vind je informatie over de gang van zaken rond mondelinge staatsexamens. https://balansdigitaal.nl/kennisbank/onderwijs/ondersteuning-op-school/mondelinge-staatsexamens-hoe-werkt-dat/

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.