Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Plannen verzuimaanpak Minister Wiersma lossen problemen rondom thuiszitters niet op

Onlangs is er een wetsvoorstel gedaan: ‘Terugdringen verzuim’. Dit voorstel verplicht scholen om alle verzuim van leerlingen(ook geoorloofd verzuim) landelijk te registeren. Ook maakt de wetswijziging het mogelijk dat scholen deze gegevens delen met de leerplicht en samenwerkingsverbanden. Dit wetsvoorstel moet wat Balans en andere ouderorganisaties betreft van tafel. Het gaat namelijk niet uit van de kern van het probleem van het huidige hoge aantal zorgelijk verzuimende kinderen. Namelijk: een gebrek aan passend onderwijs. In plaats daarvan wordt in de huidige plannen ingezet op aanwezigheid op school. Deze intentie gaat compleet voorbij aan de reden waarom deze kinderen vaak niet naar school gaan (geen passend onderwijsaanbod).

Leerrecht

Een fundamentele keuze maken door uit te gaan van leerrecht in plaats van leerplicht kan daadwerkelijk het verzuim aanpakken. Dat missen wij in het wetsvoorstel waarvan de internetconsultatie eind september 2022 sloot. Balans pleit voor inzetten op flexibilisering van het onderwijs. Deze insteek sluit bovendien aan bij de brede maatschappelijke roep om leerrecht in plaats van leerplicht.

Geen grondslag voor delen gegevens

Zorgelijk vinden we ook het onderdeel van het voorstel voor een centrale registratie van verzuim en het delen van verzuimgegevens met bijvoorbeeld het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. Landelijke centrale registratie is in strijd met de privacy en werkt oneigenlijk gebruik in de hand. Denk maar aan de toeslagenaffaire en de Verwijsindex Risicojongeren. Het grootste deel van het verzuim zal zijn vanwege een griepje of een andere legitieme reden. Samenwerkingsverbanden hebben als primaire taak het zorgen voor de extra ondersteuning. Dit heeft niets te maken met ziekte. Dat alleen al, maakt dan ook dat een grondslag voor de uitwisseling van verzuimgegevens met samenwerkingsverbanden ontbreekt. Want dit verzuim heeft niets te maken met een dekkend ondersteuningsaanbod wat de primaire taak is van het samenwerkingsverband. De school, ouders en leerling kunnen wanneer dat in de specifieke situatie nodig is, nu ook al de expertise van het samenwerkingsverband inzetten.

Reactie Balans op internetconsultatie

Balans heeft uiteraard gereageerd op de internetconsultatie. Daarnaast hebben we, omdat wij vinden dat het wetsvoorstel van tafel moet, de reactie van Ouders & Onderwijs mede ondersteund. Kijk hier voor beide reacties en volg het nieuws op onze website en socials voor de verdere ontwikkelingen.

reactie internetconsultatie verzuim.

reactie ouders en onderwijs ondersteund door Balans

Kamervragen

Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer zijn zorgen geuit en kritische schriftelijke vragen gesteld aan Minister Wiersma over zijn wetsvoorstel en verzuimaanpak. Hier vind je de link naar de Kamervragen over dit wetsvoorstel.

Steun jij ons al? Word nu ook lid, of doe een donatie. Ieder bedrag is welkom!

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.