Scroll Top

Regionale netwerken DCD

Naast het landelijk netwerk DCD zijn er ook regionale netwerken. Hier sommen we ze op, onderverdeeld in Noord-Nederland, Midden-Nederland en Zuid-Nederland. 

Noord-Nederland

Regio Twente, Achterhoek en een deel van Salland

In deze regio bestaat een samenwerking tussen het DCD-team van Roessingh, Centrum voor revalidatie in Enschede, met eerstelijns professionals uit Twente, Achterhoek en een deel van Salland (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, creatieve therapeuten, logopedisten, psychologen).

Er is een aantal kerndoelen: verbetering van de ketenzorg, kennisuitwisseling, consultatie van casuïstiek. Contactpersoon is Juan Manterola, Arts kinderrevalidatie van het DCD-team. [email protected]

Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal

De kinder- en jeugdrevalidatie van Treant Zorggroep heeft op alle ziekenhuislocaties (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) een gespecialiseerd DCD-team. Door middel van multidisciplinaire carrousel, onder leiding van een kinderrevalidatiearts, kan een kind met het vermoeden van DCD binnen één dagdeel gescreend en eventueel gediagnosticeerd worden. De uitkomst van de DCD carrousel wordt door de kinderrevalidatiearts diezelfde dag nog besproken met de ouders. Er zal tevens advies volgen over een eventueel vervolgtraject.

Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met kinder- en jeugdrevalidatie van Treant Zorggroep via [email protected].

Midden-Nederland

Almere, Lelystad en Hilversum

Bij Merem Medisch Specialistische Revalidatie kun je terecht bij het DCD-team voor een diagnostisch traject bij een vermoeden van DCD.

Aansluitend kan behandeling in de eerste lijn plaatsvinden, met advies vanuit Merem, of behandeling bij Merem. We bieden, bij indicatie, een afgebakende periode een multidisciplinaire behandeltraject aan, waarin we werken aan specifieke doelen. Ook geven we adviezen aan het kind, ouders en leerkrachten. We werken nauw samen met therapeuten in de eerste lijn, het onderwijs en onderwijsbegeleidingsdiensten.

Contactpersonen: [email protected] (Fysiotherapeut – Hilvserum); [email protected] (Ergotherapeut – Almere)

Regio Gelderland

Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Zuthphen

Bij Klimmendaal kunnen we vaststellen of uw kind DCD heeft. Dit kunnen we doen op de locaties Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede en Zutphen. Kinderen met DCD kunnen bij Klimmendaal ook leren om hiermee om te gaan. Meer informatie hierover vindt u op onze website en in onze folder.

Via de huisarts, jeugdarts, kinderarts of een specialist kan uw kind naar Klimmendaal verwezen worden. Wij nodigen jou en je kind daarna uit voor een eerste afspraak bij de revalidatiearts.

Heb je vragen?

Dan kun je contact opnemen met het secretariaat. Je vindt de contactgegevens op deze website: https://www.klimmendaal.nl/locaties. Klik op ‘Toon locaties Kinderen & Jongeren’. En kies de locatie uit uw verwijsbrief. Zit je kind op SO Lichtenbeek, SO Kroonpad of SO Mariendael Doetinchem? Dan kun je contact opnemen met het revalidatieteam dat in de school zit.

Regio Utrecht

In deze regio heeft De Hoogstraat, Revalidatie een speciaal observatie traject voor kinderen met verdenking van DCD.

Wanneer na een kortdurend traject van ongeveer 7 weken de diagnose is DCD is gesteld maken we met ouders een werkplan. Bij de uitvoering van het plan wordt het netwerk betrokken. Het gaat hierbij om eventuele (kinder)fysiotherapeuten, leerkrachten, ambulant begeleiders, sport begeleiders ed. Ouders zijn hierin leidend.

Door het directe contact zijn er korte lijnen met de behandelaars in de eerste lijn.

Voor vragen is er een contactpersoon: [email protected] (kinderfysiotherapeut) , u kunt ook bellen naar 030-2561329 (secretariaat Jeugd Advies Team)

Regio Zuid-Holland-Noord

Sinds 2013 bestaat er binnen de regio Zuid-Holland Noord intensieve samenwerking tussen eerstelijnspraktijken en de medisch specialistische revalidatie op het gebied van DCD bij kinderen. De samenwerking en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het document ‘DCD werkafspraken’. Zodat kinderen met DCD in deze regio ervan op aankunnen dat zij altijd de juiste behandeling op het juiste moment krijgen. Om de werkafspraken op te vragen of meer informatie te vragen over de observatie en behandeling van kinderen met DCD in het regionale netwerk Zuid-Holland Noord kunt u bellen naar Basalt Revalidatie, afdeling Kinderrevalidatie Leiden: 071-5195 236.

Regio Nijmegen

De afdeling kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek werkt vanuit de poli ZOOM-IN (Zorg en onderwijs op Maat Integraal) intensief samen met de St. Maartenschool, specialisten vanuit Partner Passend Onderwijs en eerstelijns praktijken uit de regio. Binnen de poli ZOOM-IN werkt een multidisciplinair team gespecialiseerd in DCD. De hulpvraag vanuit kind, ouders en onderwijs is uitgangspunt voor de screening. Na de screening worden adviezen gegeven aan ouders, school en eerstelijns hulpverleners. Als er na de screening indicatie is voor therapie wordt dit bij voorkeur overgedragen aan (betrokken) eerstelijns hulpverleners.

De Sint Maartenskliniek biedt daarnaast enkele groepsbehandelingen voor kinderen met DCD en kortdurende individuele multidisciplinaire behandeltrajecten.

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met het secretariaat van ZOOM-IN (024-327 27 17), [email protected].

Zuid-Nederland

Regio ’s Hertogenbosch

Revalidatiecentrum Tolbrug investeert al vele jaren in een intensieve samenwerking tussen medisch specialistische revalidatie, eerstelijnspraktijken, de mytylschool en externe dienstverlening in de regio. Het revalidatieteam kan desgewenst vaststellen of er sprake is van DCD en kind, ouders en de eerste lijn adviseren bij hulpvragen rondom de ontwikkeling.

Regio’s Eindhoven, Weert en Tilburg

Libra Revalidatie & Audiologie heeft zowel op de locatie Leijpark in Tilburg als op de locatie Blixembosch in Eindhoven een team gespecialiseerd in DCD, welke de kinderen uit het verzorgingsgebied op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medische specialist ziet. Op beide locaties kan op indicatie in een multidisciplinair observatietraject breed gekeken worden naar het kind. Hierna kan geadviseerd worden om een kort revalidatietraject op het revalidatiecentrum te volgen, waarbij de eventueel betrokken perifere therapeuten op de hoogte worden gehouden van dit traject. Nadien zal aan ouders en verwijzers in een verslag het traject teruggekoppeld worden.

Er zijn verschillende groepsbehandelingen voor kinderen met DCD, waar het plannen en uitvoeren van een motorische taak en het verbeteren van het zelfbeeld door positieve ervaringen centraal staan. Hierin is ook uitgebreid aandacht voor ouderparticipatie. Tevens kan er een perifeer traject gestart worden met poliklinische bezoeken aan de revalidatiearts, waarbij deze, na toestemming van de ouders, laagdrempelig in overleg kan gaan met 1e lijns therapeuten en/of school.

In samenwerking met Balans en OC-Leijpark wordt er jaarlijks een DCD-informatie/ervaringsavond georganiseerd voor belangstellenden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen worden met [email protected] (voor regio Eindhoven-Weert) of [email protected] (voor regio Tilburg).

Regionaal DCD-netwerk Zwolle

In de regio Zwolle zorgen zorgorganisaties er samen voor, dat alle kinderen met DCD passende zorg krijgen. Lekker dichtbij, op de eigen school of bij een praktijk in de buurt. Wanneer dat nodig is, aarzelen zij niet om het kind met DCD en zijn betrokkenen te verwijzen naar de tweede lijn. In dit netwerk nemen namelijk naast eerste lijnspraktijken en ambulant- en internbegeleiders ook het revalidatiecentrum en de GGZ deel. Zij kennen elkaar en elkaars deskundigheid allemaal en daarmee kunnen zij zorgen voor goede diagnostiek, een kloppend behandelplan en voorlichting en advies op maat. Onze insteek is, om vroeg te signaleren zodat we ook snel kunnen handelen als dat voor het kind nodig is. Wij streven ernaar dat ook kinderen met DCD met vertrouwen, zonder frustratie, mogen zijn wie ze zijn, zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en op hun eigen manier kunnen participeren in de maatschappij.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met kinderrevalidatie Vogellanden in Zwolle: [email protected]

Regio Limburg Noord

Rond revalidatiecentrum VieCuri in Venlo bestaat ook een regionaal netwerk.

Meer weten?

Lees hier ons hele dossier over DCD. Wil je eens praten met een ervaringsdeskundige? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn (zie link voor openingstijden). Bereikbaar op nummer 030-2255050. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.