Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Regionale netwerken DCD

Naast het landelijk netwerk DCD zijn er ook regionale netwerken. Hier sommen we ze op, onderverdeeld in Noord-Nederland, Midden-Nederland en Zuid-Nederland. 

Noord-Nederland

Regio Twente, Achterhoek en een deel van Salland

In deze regio bestaat een samenwerking tussen het DCD-team van Roessingh, Centrum voor revalidatie in Enschede, met eerstelijns professionals uit Twente, Achterhoek en een deel van Salland (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, creatieve therapeuten, logopedisten, psychologen).

Er is een aantal kerndoelen: verbetering van de ketenzorg, kennisuitwisseling, consultatie van casuïstiek. Contactpersoon is Lian Holty, kinderfysiotherapeute en zorgcoördinator van het DCD-team. l.holty@roessingh.nl

Midden-Nederland

Regio Utrecht

In deze regio heeft De Hoogstraat, Revalidatie een speciaal observatie traject voor kinderen met verdenking van DCD.

Wanneer na een kortdurend traject van ongeveer 7 weken de diagnose is DCD is gesteld maken we met ouders een werkplan. Bij de uitvoering van het plan wordt het netwerk betrokken. Het gaat hierbij om eventuele (kinder)fysiotherapeuten, leerkrachten, ambulant begeleiders, sport begeleiders ed. Ouders zijn hierin leidend.

Door het directe contact zijn er korte lijnen met de behandelaars in de eerste lijn.

Voor vragen is er een contactpersoon: W.v.d.kerk@dehoogstraat.nl (kinderfysiotherapeut) , u kunt ook bellen naar 030-2561329 (secretariaat Jeugd Advies Team)

Regio Zuid-Holland-Noord

Sinds 2013 bestaat er binnen de regio Zuid-Holland Noord intensieve samenwerking tussen eerstelijnspraktijken en de medisch specialistische revalidatie op het gebied van DCD bij kinderen. De samenwerking en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het document ‘DCD werkafspraken’. Zodat kinderen met DCD in deze regio ervan op aankunnen dat zij altijd de juiste behandeling op het juiste moment krijgen. Om de werkafspraken op te vragen of meer informatie te vragen over de observatie en behandeling van kinderen met DCD in het regionale netwerk Zuid-Holland Noord kunt u bellen naar Basalt Revalidatie, afdeling Kinderrevalidatie Leiden: 071-5195 236.

Regio Nijmegen

De afdeling kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek werkt vanuit de poli ZOOM-IN (Zorg en onderwijs op Maat Integraal) intensief samen met de St. Maartenschool, specialisten vanuit Partner Passend Onderwijs en eerstelijns praktijken uit de regio. Binnen de poli ZOOM-IN werkt een multidisciplinair team gespecialiseerd in DCD. De hulpvraag vanuit kind, ouders en onderwijs is uitgangspunt voor de screening. Na de screening worden adviezen gegeven aan ouders, school en eerstelijns hulpverleners. Als er na de screening indicatie is voor therapie wordt dit bij voorkeur overgedragen aan (betrokken) eerstelijns hulpverleners.

De Sint Maartenskliniek biedt daarnaast enkele groepsbehandelingen voor kinderen met DCD en kortdurende individuele multidisciplinaire behandeltrajecten.

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met het secretariaat van ZOOM-IN (024-327 27 17), zoom-in@maartenskliniek.nl.

Zuid-Nederland

Regio 's Hertogenbosch

Revalidatiecentrum Tolbrug investeert al vele jaren in een intensieve samenwerking tussen medisch specialistische revalidatie, eerstelijnspraktijken, de mytylschool en externe dienstverlening in de regio. Het revalidatieteam kan desgewenst vaststellen of er sprake is van DCD en kind, ouders en de eerste lijn adviseren bij hulpvragen rondom de ontwikkeling.

Regio's Eindhoven, Weert en Tilburg

Libra Revalidatie & Audiologie heeft zowel op de locatie Leijpark in Tilburg als op de locatie Blixembosch in Eindhoven een team gespecialiseerd in DCD, welke de kinderen uit het verzorgingsgebied op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medische specialist ziet. Op beide locaties kan op indicatie in een multidisciplinair observatietraject breed gekeken worden naar het kind. Hierna kan geadviseerd worden om een kort revalidatietraject op het revalidatiecentrum te volgen, waarbij de eventueel betrokken perifere therapeuten op de hoogte worden gehouden van dit traject. Nadien zal aan ouders en verwijzers in een verslag het traject teruggekoppeld worden.

Er zijn verschillende groepsbehandelingen voor kinderen met DCD, waar het plannen en uitvoeren van een motorische taak en het verbeteren van het zelfbeeld door positieve ervaringen centraal staan. Hierin is ook uitgebreid aandacht voor ouderparticipatie. Tevens kan er een perifeer traject gestart worden met poliklinische bezoeken aan de revalidatiearts, waarbij deze, na toestemming van de ouders, laagdrempelig in overleg kan gaan met 1e lijns therapeuten en/of school.

In samenwerking met Balans en OC-Leijpark wordt er jaarlijks een DCD-informatie/ervaringsavond georganiseerd voor belangstellenden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen worden met secretariaatkindbb@libranet.nl (voor regio Eindhoven-Weert) of secretariaatkindlp@libranet.nl (voor regio Tilburg).

Regio Limburg Noord

Rond revalidatiecentrum VieCuri in Venlo bestaat ook een regionaal netwerk.

Meer weten?

Lees hier ons hele dossier over DCD. Je kunt op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur contact opnemen met onze advieslijn 030-2255050, of ons contactformulier invullen. 

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?