Scroll Top

Slaag en zak regelingen eindexamen

Minister Slob heeft vandaag (8 april) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de tijdelijke slaag-zakregeling voor het voortgezet onderwijs. Dit in verband met de coronacrisis.

Eerder was al bekend dat alle  centrale examens dit jaar niet door gaan en dat de resultaten van de schoolexamens, of voor leerlingen die Staatsexamen doen de college examens, zullen bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd. Hieronder enkele belangrijke onderdelen uit de slaag-zakregelingen.

Staatsexamen

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, op particuliere scholen en individuele kandidaten  halen vaak hun eindexamen via het staatsexamen.

Bij de uitwerking van de slaag-zakregeling is bijzondere aandacht besteed aan de positie van deze leerlingen.

De college-examens op basis waarvan nu wordt bepaald of een leerling zakt of slaagt zijn vaak mondeling. Voor eindexamenleerlingen die zich verbaal in een spannende situatie minder goed kunnen uitdrukken is de situatie die nu ontstaat daarom extra lastig. Er is immers geen mogelijkheid meer om het cijfer op te halen met het centrale examen.

Er is dit jaar daarom extra aandacht voor de manier van de afname van de mondelinge college-examens. Het is belangrijk dat dit zo prettig mogelijk voor de leerling verloopt.

Maatwerk CvTE

Het College voor Toetsen en Examens, het CvTE (verantwoordelijk voor de afname van het staatsexamen en de college examens) gaat maatwerk bieden bij de mondelinge college examens.

De contactpersoon van de school gaat met de ouders en leerling bespreken wat er nodig is. De voorzitter van de examencommissie neemt contact op met de contactpersoon van de school over de (ondersteunings-)behoeften van leerlingen. En bespreekt hoe de eindexamenleerling tijdens het mondeling wordt ondersteund.

Op die manier kan de examinator goed inspelen op de specifieke situatie van de leerling en kan de kandidaat zo goed mogelijk laten zien wat hij of zij in huis heeft.

Herkansingen

Voor het staatsexamen is het aantal herkansingen uitgebreid. Eindexamenleerlingen kunnen wanneer zij dit schooljaar met de behaalde certificaten een diploma zouden halen twee vakken herkansen. Wanneer een vak uit meerder onderdelen bestaat, kan de leerling kiezen welk onderdeel wordt herkanst.

De herkansingsmogelijkheid is er dus niet voor leerlingen die deelcertificaten halen zonder diploma.

Oudervereniging Balans had graag gezien dat de herkansingsmogelijkheid dit jaar voor alle eindexamenleerlingen die staatsexamen doen beschikbaar was geweest.

We hopen dat de maatwerkmogelijkheden bij de mondelinge examens bijdragen om deze eindexamenleerlingen te helpen bij het behalen van het certificaat of diploma.

Balans gaat samen met Ouders & Onderwijs nog in gesprek met het CvTE over de invulling van de maatwerkmogelijkheden. Zo gauw hierover meer bekend is zullen we dit communiceren.

Schoolexamens

De afname van de schoolexamens regelt iedere school zelf volgens de regels die vastgelegd zijn in het programma van toetsen en afsluiting. (PTA). De resultaten van de schoolexamens bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor leerlingen die na de schoolexamens niet geslaagd zijn, om met een resultaatverbeteringstoets alsnog hun diploma te halen. De voorwaarden hiervoor staan in de tijdelijke slaag-zak regeling. Een leerling mag voor twee vakken een resultaatsverbeteringstoets doen om zo misschien toch nog te slagen of om het eindcijfer te verhogen.

Leerlingen op het vmbo  (BB en BK) mogen drie vakken herkansen. Dat is een vak meer dan er voor de herkansing van het centraal schriftelijk examen normaal geldt. Het cijfer van de resultaatverbeteringstoets telt voor 50% mee. Het eindcijfer voor het vak is dan het gemiddelde tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor de resultaatsverbeteringstoets.

De resultaatsverbeteringstoets wordt net als de schoolexamens gemaakt en georganiseerd door de school zelf.

Op 4 juni wordt officieel bekend gemaakt of een leerling gezakt is, geslaagd of nog een herkansing heeft met een resultaatverbeteringstoets kan doen. Dan kan hopelijk bij veel leerlingen de vlag uit.

De resultaatverbeteringstoetsen vinden voor de zomervakantie plaats. Zodat alle geslaagde  leerlingen voor de zomervakantie nog hun diploma in ontvangst kunnen nemen.

Kwetsbare leerlingen

Helaas zal de huidige situatie niet voor alle leerlingen gunstig uitpakken. Daarom is de extra herkansingsmogelijkheid en verruiming van het aantal vakken dat herkanst kan worden een goede uitbreiding. Ook de maatwerkmogelijkheden bij de mondelinge college-examens zullen hopelijk voor veel leerlingen bijdragen aan de kans op een certificaat of diploma.

Samen met Ouders & Onderwijs heeft Balans zich hiervoor ingezet. Heeft u een vraag over het examen? Of loopt u tegen problemen aan bij invulling van de extra aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij het mondelinge college-examen? Neem dan contact op met de BalansAdvieslijn.

Meer lezen over de precieze uitwerking van de slaag-zakregeling

Brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Onderwijs Arie Slob over de slaag-zakregelingen

Servicedocument met de uitwerking van de regelingen

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.