Scroll Top

Brief aan Slob ouderorganisaties coronacrisis

Balans stuurt op 16 april samen met negen andere ouderorganisaties brief naar minister Slob.

Dit naar aanleiding van berichten van ouders over de aanpak van het onderwijs rondom de Coronacrisis.

Voor Balans zijn de volgende punten belangrijk:

  1. Het afstandsonderwijs wat in deze Coronatijd nodig is, laat het belang zien van ouders als gelijkwaardig partner bij het geven van onderwijs aan hun kind, én aan het vormgeven van wat hun kind aan (extra) ondersteuning nodig heeft.
    Ook wanneer ouders het moeilijk hebben en/of overbelast zijn. Zorg dan dat ouders ook ondersteund worden (bijvoorbeeld door een buddy).
  2. Als ouders hulp nodig hebben, ga dan náást ouders staan. Zoek contact met hen vanuit school (die als het goed is de achtergrond van het kind kennen), in plaats van een deurbezoek van de leerplichtambtenaar of boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar). Het gaat hier niet om handhaven maar om samenwerken zodat een kind onderwijs kan krijgen. Ook vanuit de basisgedachte dat de meeste ouders het beste willen voor hun kind.
  3. Blijf zorgvuldig omgaan met het aanpassen van maatregelen. Er is nog steeds weinig bekend over (oudere) kinderen en (het verspreiden van) Corona. Denk daarbij aan het belang van kinderen, ouders én leerkrachten.
    Houd bij eventuele (gedeeltelijke) heropening van de scholen rekening met verschillende (her) startsituaties van leerlingen en betrek ouders hier actief bij.
  4. De afgelopen periode heeft laten zien dat afstandsonderwijs voor een enorme groep kinderen ook, of juist, veel mogelijkheden geeft. Maak dit structureel. Het biedt perspectief aan de duizenden thuiszitters waarvoor tot nu toe geen mogelijkheden waren voor afstandsonderwijs, én voor een grote groep kinderen die gebaat is bij een meer flexibele vorm van onderwijs (niet alleen fysiek les, geen hele dagen op school), waardoor het risico op uitval beperkt wordt.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.