Scroll Top
Dyslexie logo (Demo)

Verzoek aan professionals om quickscan Ernstige Dyslexie in te vullen

Ben je Poortwachter voor de Ernstige Dyslexiezorg, zorgaanbieder van Ernstige Dyslexiezorg, Intern begeleider, Remedial teacher of Logopedist?  Dan vraagt DyslexieCentraal je om een korte Quick Scan in te vullen.

Balans is een van de stuurgroeppartners van Dyslexie Centraal. De stuurgroeppartners signaleren mogelijke aanwijzingen voor:

  1. Een toename in het aantal aanmeldingen voor doorverwijzing naar ED-zorg. 
  2. Zorgen over mogelijk grote groepen leerlingen met merkbaar slechtere lees/spellingvaardigheden die niet zozeer een aanwijzing voor dyslexie zouden zijn, maar eerder terug te voeren zouden zijn op hiaten in de basiskennis en – vaardigheden voor lezen en spellen als mogelijk gevolg van een beperkte mate en kwaliteit van onderwijsaanbod tijdens meerdere periodes met coronamaatregelen en de daarbij komende tekorten in de personele bezetting in het onderwijs. 

Quickscan

Via een quickscan (korte vragenlijst) wordt bekeken of deze signalen gestaafd kunnen worden met informatie en gegevens vanuit de verschillende werkvelden waarin de stuurgroeppartners opereren. 

De quickscan heeft als doel het maken van een eerste snelle inventarisatie over de aard en mate van de gesignaleerde knelpunten. Door gebruik te maken van het netwerk Dyslexie Centraal kunnen we dit in een keer vanuit de verschillende gremia in kaart brengen. Afhankelijk van de inzichten die deze quickscan zal bieden, zullen we bekijken of er bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is, of er nog meer knelpunten zijn en of (beleids)maatregelen nodig zijn. De stuurgroepleden stellen je bijdragen dan ook zeer op prijs. 

Klik op de link voor de vragenlijst met verdere toelichting.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.