Scroll Top
meisje met hand op oor

Voortgang Meldpunt Sociale Veiligheid

In het jaar 2021 is Balans met de rapportage ‘Ieder kind overal veilig’ naar buiten gekomen, naar aanleiding van veel signalen van ouders en professionals over onveilige situaties, vooral binnen het onderwijs. Na Kamervragen hierover is in het Regeerakkoord van het huidige kabinet opgenomen dat er een meldpunt sociale veiligheid moet komen. Op 23 december 2022 stuurde Onderwijsminister Wiersma de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom sociale veiligheid en het meldpunt een nieuwe update.

In een eerdere brief (14 juli 2022) had de Minister al vier maatregelen aangekondigd omtrent het meldpunt sociale veiligheid:

  1. Het opzetten van een expertisenetwerk met partijen uit het klachtenstelsel om samenwerking, uitwisseling en onderzoek te verbeteren
  2. Het ontwikkelen van een wegwijzerwebsite/tool met bijbehorende helpdesk zodat leerlingen, ouders en personeel binnen het klachtenstelsel de juiste weg vinden
  3. Het lanceren van een communicatiecampagne om scholen, leerlingen, ouders en personeel beter inzicht te geven in hun rechten en plichten ten aanzien van (klachten en meldingen over) sociale veiligheid
  4. Het inrichten van mogelijkheid tot escalatie zodat ouders, leerlingen en onderwijspersoneel niet blijven zitten met hun klachten, maar geholpen worden.

Mogelijkheid escalatie

Balans neemt deel aan het expertisenetwerk, waarin gesproken is over hoe de sociale veiligheid voor leerlingen, ouders en professionals binnen het onderwijs kan worden verbeterd. In de brief van de Minister geeft hij een update. Daar is onder andere te lezen dat er een uitgebreide communicatiecampagne gaat komen en er gewerkt. En er  wordt aan het inrichten van een mogelijkheid tot escalatie gewerkt.

Hierover zegt de Minister in zijn brief:

‘Elke ouder, leerling of docent met een klacht moet terecht kunnen op een plek waar hij of zij daadwerkelijk geholpen wordt. Daar sta ik voor. Om te zorgen dat ouders en leerlingen niet blijven zitten met hun klachten, werk ik daarom aan de invoering van een bindend advies van klachtencommissies. Dit betekent dat scholen het advies moeten volgen. Met deze maatregel realiseer ik een ultieme mogelijkheid tot escalatie of ultiem meldpunt en versterk ik de positie van de leerling en ouder wanneer zij een klacht indienen. Ik wil dat deze maatregel nog vóór het eind van deze kabinetsperiode in werking treedt.’

Balans blijft de ontwikkelingen rondom het meldpunt niet alleen volgen, maar blijft ook actief meepraten om zo de positie van ouders, leerlingen en professionals op het gebied van sociale veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.

Lees hier de brief voortgang sociale veiligheid van Minister Wiersma:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/23/voortgang-meldpunt-sociale-veiligheid

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.