Scroll Top
foto-jouwveiligeschool-sny (Demo)

Wegwijzerwebsite sociale onveiligheid op school en internetconsultatie

Een leerling, ouder of onderwijsprofessional die zich niet veilig voelt op school, kan sinds 1 juni 2023 terecht op jouwveiligeschool.nl. Deze nieuwe website helpt mensen de juiste plek te vinden wanneer zij te maken hebben met bijvoorbeeld discriminatie, fysiek of verbaal geweld, pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of verstoorde werkrelaties op school.

Wegwijzerwebsite jouwveiligeschool.nl

De wegwijzerwebsite is een initiatief van vijftien organisaties die in 2022 als expertisenetwerk van start zijn gegaan samen met het ministerie van OCW. Ook Balans neemt deel aan het netwerk. De wegwijzerwebsite is onderdeel van nog meer maatregelen die moeten bijdragen aan een veilige school. Je kunt bijvoorbeeld bellen voor advies en steun naar jouwveiligeschool.nl. En er wordt gewerkt aan een wetswijziging.

Heb je te maken met sociale onveiligheid op school?

Heb je te maken met een onveilige situatie op school? Dan kun je ook terecht bij jouwveiligeschool via Balans. We denken dan met je mee en zorgen dat je melding anoniem geregistreerd wordt. Bel onze advieslijn (telefoonnummer 030 – 225 50 50 (keuzeoptie 2)). Is de lijn in gesprek of bel je buiten deze openingstijden? Spreek een terugbelverzoek in via het bandje. Je kunt je vraag ook stellen via het contactformulier. Vermeld dat het over sociale veiligheid op school gaat.

De organisaties van het expertisenetwerk zijn, naast Oudervereniging Balans: de Algemene Onderwijsbond, COC, de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Ingrado, de Inspectie van het Onderwijs (waaronder de vertrouwensinspectie), de Kinderombudsman, de Kindertelefoon, LAKS, Ouders & Onderwijs, de PO-Raad, het Regenboogloket, Rutgers, Stichting Onderwijsgeschillen, Stichting School en Veiligheid en de VO-raad.

Internetconsultatie

Naast het meldpunt loopt er ook een internetconsultatie vrij en veilig onderwijs die ingevuld kan worden tot 24 september 2023.

Een van de belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel is,  dat de Monitor Veiligheidsbeleving op school wordt uitgebreid met een monitor voor onderwijspersoneel. Verder in het wetsvoorstel een registratieplicht voor veiligheidsincidenten, en een meldplicht voor de meest ernstige incidenten bij de onderwijsinspectie.

Daar komt bij dat de meld- en overlegplicht bij een vermoeden van een seksueel misdrijf wordt uitgebreid tot situaties waarin er aanleiding bestaat om te vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie. Het klachtenstelsel in het funderend onderwijs wordt versterkt door scholen te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen en zich aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie, die bevoegd is bindende oordelen te geven. En de verplichting om het veiligheidsbeleid jaarlijks te evalueren en daarbij een aantal specifieke informatiebronnen in ieder geval mee te nemen.

Klik op de link om te reageren:
https://www.internetconsultatie.nl/vrijenveiligonderwijs/b1

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.