Scroll Top

Maatwerk college-examen

Op 29 april sprak de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer over onderwijs en corona. Tijdens dit debat kreeg minister Slob veel vragen over de staatsexamenkandidaten. Zij slagen dit jaar wel of niet op basis van de resultaten van de college-examens. Dit examen is voor de meeste vakken een mondeling examen. Wat voor een groep leerlingen als extra stressvol wordt ervaren.

Mede naar aanleiding van ingediende moties over de staatsexamens, liet onderwijsminister Slob weten nogmaals in overleg te willen gaan met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) en andere betrokken partijen. En beloofde nog voor de stemming over de ingediende moties met een brief te zullen komen hierover. Deze brief is 6 mei verschenen.

Ook Balans maakt zich zorgen om de staatsexamenkandidaten. Samen met Ouders & Onderwijs voerden we hierover gesprekken met het CvTE. En informeerden we over de zorgen van staatsexamenkandidaten en hun ouders.

Staatsexamenkandidaten niet verbonden aan een school

In de brief van de minister wordt steeds gesproken over voortgezet speciaal onderwijsleerlingen (vso) die staatsexamen doen. Belangrijke toevoeging hierbij is dat het CvTE heeft laten weten dat de genoemde maatregelen ook gelden voor staatsexamenkandidaten die niet verbonden zijn aan een school. Voor het bespreken van maatwerk wat voor de leerlingen helpend zal zijn, kunnen staatsexamenkandidaten die niet verbonden zijn aan een school een mail sturen naar [email protected]. Kandidaten die wel verbonden zijn aan een school, zoals de vso-leerlingen, kunnen dit op school met de mentor of examen-coördinator bespreken.

In zijn brief laat Minister Slob het volgende weten:

Alleen herkansing voor staatsexamenkandidaten die opgaan voor een diploma

Helaas geeft de Minister in de brief aan dat een herkansingsmogelijkheid voor alle staatsexamenkandidaten niet uitvoerbaar is. Balans had het eerlijker gevonden als de herkansingsmogelijkheid voor alle staatsexamenkandidaten mogelijk zou zijn geweest.

Kandidaten die dit schooljaar opgaan voor een diploma, kunnen wel 2 vakken herkansen. Dit geldt ook voor de praktijk- en schriftelijke college-examens. Wanneer hier bij een vak sprake van is, zijn er maximaal 4 herkansingsmogelijkheden voor een kandidaat.

Voor de leerlingen die opgaan voor een diploma is er wel een derde herkansing bijgekomenAls kandidaten na deelname aan de herkansing niet geslaagd zijn, kunnen zij het mondeling college-examen van één vak (van een derde vak of een vak waarvoor al een herkansing is afgelegd) herkansen om dit jaar alsnog een diploma te behalen.

Maatwerk bij college-examen

Vanwege de bijzondere omstandigheden tijdens de voorbereiding van het examen en tijdens het examen zelf, zullen er extra maatwerkmogelijkheden zijn voor iedere kandidaat. Dit was al eerder bekend gemaakt in de slaag-zakregeling. ‘Zodat iedere kandidaat het beste van zichzelf kan laten zien’, zo zegt minister Slob in zijn brief.

De invulling van de maatwerkmogelijkheden waarover in de slaag-zakregeling al eerder was gesproken, wordt in deze brief van de minister concreter gemaakt.

  • Zo mogen leerlingen die moeite hebben met verbale communicatie, antwoorden op de vragen op papier of een laptop schrijven.
  • Andere mogelijkheden voor maatwerk zijn een langere introductie om te helpen de leerling meer op het gemak te stellen.
  • Of bijvoorbeeld de aanwezigheid van de eigen docent of mentor bij het examen.

Het CvTE heeft ons laten weten, dat deze laatste persoon voor leerlingen die niet aan een school zijn verbonden, een eigen vertrouwenspersoon zijn kan zijn. Over de rol van de aanwezige docent of mentor geeft minister Slob in zijn brief nog een toelichting. ‘In de gevallen waar de docent aanwezig is, mag de docent de vraag die de examinator stelt herhalen zodat de leerling de vraag gesteld krijgt door een vertrouwd persoon en ook zijn antwoord kan richten aan de eigen docent. Ik denk dat dit een belangrijke stress-verlagende bijdrage kan leveren aan een meer ontspannen examenafname voor die leerlingen die het echt nodig hebben.’

Donderdagavond 7 mei zal de Kamer stemmen over alle moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg over corona en onderwijs.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.