Scroll Top

Extra informatie bij artikel ‘Blijven hangen in boosheid zorgt voor meer afstand’ 

Regelmatig wordt Karin Zwennicker gedwongen om moeder én hulpverlener te zijn van haar zorgintensieve dochter van 23 jaar (autisme en een licht verstandelijke beperking). Tegelijkertijd wordt haar dat niet in dank afgenomen. Hoe kun je de communicatie tussen ouder en professional beter laten verlopen? In Balans Magazine 1-2024 schrijft zij er een artikel over.

Op 10 april om 20 uur geeft Karin Zwennicker een webinar, speciaal voor Balans: Recht doen aan kinderen, ouders én jeugd- en onderwijsprofessionals.

Kinderen en ouders voelen zich vaak onvoldoende gezien en gehoord in de jeugdhulp en het onderwijs. Tegelijkertijd komt er een geluid vanuit onderwijs- & jeugdprofessionals, dat er heel veel goed gaat. Maar vanuit ouders gaan er veel geluiden op dat de samenwerking moeizaam verloopt, en zelfs dat er helemaal geen samenwerking wordt ervaren. Hoe kun je als verschillende partijen, met ieder zijn/haar eigen belangen (én emoties!) toch tot een goede samenwerking komen?

Tijdens dit webinar vertelt Karin over haar eigen ervaring als moeder én professional. Vertelt zij over de belangen van beide partijen; ouders én professionals. Ook geeft zij tips en tools voor zowel ouders als professionals om toch tot een zo’n goed mogelijke samenwerking te komen.

Het webinar is gratis voor leden van Balans en MamaVita. Anderen betalen een bijdrage van € 3,-.

Bureau InnerCompassion biedt trainingen aan jeugd- & onderwijsprofessionals. InnerCompassion is opgericht door Karin Zwennicker.

Na ruim twaalf jaar in het cluster-4 onderwijs als docent en docent-coach gewerkt te hebben, heeft Karin een aantal jaren geleden de overstap gemaakt naar de specialistische jeugdhulpverlening. Met deze schat aan ervaring, inclusief opleidingen en trainingen, heeft zij een geheel eigen visie ontwikkeld op het gebied van specialistische jeugdhulpverlening en onderwijs.

Aanbod Bureau InnerCompassion:

  • Specialistische jeugdhulp
  • Intervisie voor jeugd- & onderwijsprofessionals
  • Training Recht doen aan kinderen en ouders 
  • Masterclass ‘De kunst van levend verlies’

Bureau InnerCompassion is een officiële geregistreerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp, gevestigd in Rotterdam. Daarnaast is Karin SKJ geregistreerd. Financiering voor de trajecten is mogelijk middels een pgb via het wijkteam of particulier.

Onderwijsconsulent

Soms verschil je als ouder(s) met de school over wat passend onderwijs is voor jouw/jullie kind. Of heb je zelfs een conflict met de school. Dan kun je een onderwijsconsulent inschakelen. Een onderwijsconsulent is een soort bemiddelaar tussen ouders en school. Ze zijn onafhankelijk en staan dus niet aan de kant van de ouders of de school. Als het gaat om vragen over onderwijs en zorg, kun je ook een onderwijszorgconsulent inschakelen.

In de zorg kun je daarnaast een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Die kunnen ook mee naar een (moeilijk) gesprek.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ieder samenwerkingsverband heeft nu een ouder- en jeugdsteunpunt. Naast het geven van informatie is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan ouders en jongeren bij passend onderwijs een taak van deze steunpunten. Ze doen dat onafhankelijk en samen met ouders en jongeren. Maar hoe organiseer je dat? Een manier is de inzet van ervaringsdeskundige buddy’s. Daar is in het onderwijs nog weinig ervaring mee. Balans deed hier onderzoek naar. Een gesprek met Joli Luijckx, directie Balans, over dit onderzoek en de ervaringen tot nu toe.

Klachten over jeugdzorg

Communicatie tussen ouders en professionals is complex. De onafhankelijke vertrouwenswerkorganisatie Jeugdstem kreeg in 2022 anderhalf keer zo veel vragen en klachten over jeugdzorg als het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van Jeugdstem, voorheen het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Vooral het aantal klachten over bejegening nam toe. Van de ingediende klachten ging bijna de helft over de houding van jeugdprofessionals.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.