Scroll Top
Ouder en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband - leidraad in de maak! (Demo)

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband – leidraad in de maak!

Met de evaluatie van passend onderwijs is Minister Slob gekomen met een verbeteragenda passend onderwijs. Een van de verbeterpunten is dat er in ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt moet komen. Ook Balans is betrokken bij de ontwikkeling van deze steunpunten. Deze steunpunten gaan de samenwerkingsverbanden in samenwerking met, regionale vertegenwoordigers van, leerlingen en ouders inrichten.

Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media  aangekondigd in de Kamerbrief “Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs” Deze steunpunten richten de samenwerkingsverbanden in samenwerking met, regionale vertegenwoordigers van, leerlingen en ouders in.

Praktische leidraad

Een werkgroep van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties werkt op dit moment aan een praktische leidraad voor de vorming en organisatie van de ouder- en jeugdsteunpunten. De werkgroep stemt regelmatig af met de eigen achterban, maar haalt ook input op bij andere partners zoals onderwijsconsulenten.

De leidraad geeft aan welke functies de ouder- en jeugdsteunpunten moeten vervullen, welke niet en aan welke voorwaarden de steunpunten moeten voldoen. De leidraad helpt bij het proces om te komen tot een ouder- en jeugdsteunpunt en doet recht aan de verschillende startposities van samenwerkingsverbanden. Met de leidraad kunnen samenwerkingsverbanden hun ontwikkelstappen naar een ouder- en jeugdsteunpunt toetsen en wordt helder welke aandachtspunten van belang zijn mee te nemen.

Het streven is om de leidraad in september aan te bieden aan alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf dat moment kan de vorming van ouder- en jeugdsteunpunten in heel het land verder opgepakt worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de samenwerkingsverbanden.

Vragen

Heb je vragen over de ouder- en jeugdsteunpunten dan kun je uiteraard contact opnemen met Balans.

Heb je specifieke vragen over de leidraad of het proces na 1 september, dan kan er contact worden opgenomen met:

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.