Scroll Top

Onderwijs en dyslexie

Je kind met dyslexie, leesproblemen en/of problemen met spelling, heeft in zijn of haar hele schoolperiode ondersteuning nodig. En recht op bepaalde aanpassingen en hulpmiddelen.

Op onze pagina’s lees je meer over wat dyslexie is, hoe het  wordt vastgesteld en welke behandelingen mogelijk zijn. Ook leggen we uit hoe je thuis en in het onderwijs om kunt gaan met dyslexie, hoe je kinderen met dyslexie in de opvoeding kunt ondersteunen en welke richtlijnen en protocollen er zijn.

Ondersteuning in het mbo, hbo en wo

Ook na het voortgezet onderwijs hebben leerlingen met leesproblemen en dyslexie passende ondersteuning nodig voor het volgen en kunnen afronden van hun studie. 

 Protocollen dyslexie

Net als voor de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn er ook dyslexieprotocollen voor het mbo, hbo en wo en hoger onderwijs. Opleidingen maken zelf aan de hand van de protocollen hun eigen dyslexiebeleid. Het is dus goed om hier naar te informeren. 

Houd er rekening mee dat dyslexie een beperking is en je kind op grond van het verdrag rechten personen handicap recht heeft op doeltreffende aanpassingen, ook in het hoger én wetenschappelijk onderwijs. 

Studievaardigheden

Er komen twee leertechnieken die ook heel goed lijken te werken voor studenten met dyslexie; het maken van proeftoetsen en herhaald oefenen. Het beste is om het leren van de stof te verdelen over een langere periode. Het bedenken van ezelsbruggetjes of maken van mindmaps kan ook handig zijn voor leerlingen met dyslexie. Net als het gebruik van voorleessoftware. Het kost dan minder moeite om de tekst (mee) te lezen, zodat je vooral kunt focussen op het begrijpen van de tekst.

Op deze website van de Universiteit Leiden vind je nog meer tips over studeren, planningen maken en verschillende manieren om te studeren. Of download dit voorbeeld van een  dagagenda.

in het boek Studeren met dyslexie van Nel Hofmeester staan veel informatie en veel praktische tips.

In dit filmpje gemaakt door Hogeschool Zuyd vertellen studenten over hun ervaringen en wordt uitgelegd hoe je hulpmiddelen zou kunnen inzetten.

Opleidingsniveau

Studenten met hardnekkige lees- en/of spellingproblemen zitten niet altijd op een opleiding die aansluit bij hun cognitieve capaciteiten. Soms is dit op advies van de school, soms een eigen keuze. De reden om daarvoor te kiezen is vaak dat ze dan minder belemmeringen ondervinden van de dyslexie. Het gevaar is dat een leerling zich niet uitgedaagd voelt en dat kan leiden tot demotivatie. Kiezen voor een opleiding op een lager niveau is dus niet altijd een passende oplossing. 

Financiële voorzieningen

Studenten die moeite hebben met studeren door hun dyslexie en het daardoor niet halen om in 4 jaar af te studeren, maken in sommige situaties aanspraak op extra financiële voorzieningen. ECIO zette informatie hierover in een handige factsheet. Ook op www.studeermeteenplan.nl is meer informatie te vinden over extra financiering en andere handige informatie voor als je aan een vervolgopleiding wilt beginnen.
Impuls en Woortblind is een vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Op hun website www.impulsenwoortblind.nl is allerlei informatie is verzameld rondom studeren met dyslexie.

Opleidingen die niet toegankelijk zijn met dyslexie

Studenten met dyslexie hebben in principe tot alle studies toegang, passend bij het niveau van de middelbare school. Discriminatie bij toegang tot onderwijs is namelijk verboden. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van chronische ziekte (WGBH/CZ). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs en voor fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen. Zoals ook op de site van het college van rechten van de mens LINK te lezen is, betekent de wet in de praktijk dat een school moet onderzoeken of een student geschikt is om aan het onderwijs deel te nemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of een student aan de toelatingseisen voldoet en in staat is om de lesstof op te nemen. Voor een student met ernstige spellingproblemen is bijvoorbeeld een opleiding tot webredacteur misschien minder geschikt. Bij het kiezen van een studie is het goed hier vooraf over na te denken.

De wet maakt dat studenten met dyslexie in principe niet geweigerd kunnen worden tot een opleiding,  tenzij dit onevenredige aanpassingen van de opleiding verlangt. Dit betekent dus dat de inhoud van de te toetsen lesstof niet wordt aangepast. Wel kunnen er aanpassingen worden toegestaan zoals het gebruik van hulpmiddelen.

Er is één uitzondering. Bij defensie kun je de opleiding tot vlieger niet volgen, als je dyslexie hebt. Daarnaast gelden er voor andere opleidingen bij defensie bepaalde opleidingseisen. Dit zijn eisen waaraan je moet voldoen aan het eind van de opleiding. Je kunt hierbij denken aan het oplossen van een storing binnen een bepaalde tijd. Studenten met dyslexie mogen hier niet langer over doen dan studenten zonder dyslexie. Tijdens de opleiding zelf kun je wel gebruik maken van extra faciliteiten, zoals extra tijd bij het maken van een toets, maar aan de opleidingseisen kunnen geen aanpassingen worden gedaan.

Kijk op dyslexiecentraal.nl voor veel links naar websites met informatie over studeren met dyslexie.

Meer lezen?

Op de hier gelinkte pagina’s lees je meer over wat dyslexie is, hoe het  wordt vastgesteld en welke behandelingen mogelijk zijn. Ook leggen we uit hoe je thuis en in het onderwijs om kunt gaan met dyslexie, hoe je kinderen met dyslexie kunt opvoeden en welke richtlijnen en protocollen er zijn.

Advieslijn

Heb je vragen of zorgen over je kind met leesproblemen of dyslexie, of herken je kenmerken? Wil je eens praten met een ervaringsdeskundige? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn (zie link voor openingstijden). Bereikbaar op nummer 030-2255050. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.