Scroll Top

Dyslexie behandelen

Het Procotol dyslexie diagnostiek en behandeling 2.0 (PDDB, 2013) en de richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van de SDN  beschrijft behandeling van dyslexie volgens de kennis uit wetenschappelijk onderzoek op dit moment. Het doel van de behandeling is ‘een voldoende niveau van technisch lezen en spellen te bereiken’ bij het kind. Voor de behandeling van dyslexie stelt de dyslexiedeskundige een behandelplan op, dat is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid en spellingvaardigheid. Daarnaast is de behandeling erop gericht dat een kind leert omgaan met de beperkingen door zijn dyslexie. Bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen. Ook wordt er bij de behandeling aandacht besteed aan de emotionele en sociale gevolgen van het hebben van dyslexie. Kinderen kunnen bijvoorbeeld onzeker worden of faalangstig omdat het lezen of spellen zo moeilijk gaat. In Nederland zijn er grote behandelcentra die kinderen met dyslexie behandelen en ook kleine praktijken. Er zijn verschillende behandelvormen. Het kan lastig zijn een behandelaar te kiezen die past bij jouw kind. Het is belangrijk dat het kind ook een klik heeft met de behandelaar. Houd bij de keuze ook rekening met afspraken die de gemeente heeft met behandelaren wanneer het onderzoek en de behandeling betaald gaat worden door de gemeente.

Behandeling wel of niet ‘Evidence Based’

Er zijn behandelingen die volgens de Stichting dyslexie Nederland evidence based zijn. Dat wil zeggen dat uit Wetenschappelijk Onderzoek is gebleken dat de behandelmethode werkt. Dat zijn de ‘orthodidactische benadering’ en de ‘psycholinguïstische benadering’. Bij de orthodidactische benadering staat het trainen van de taken leren lezen en spellen centraal. De psycholinguïstische benadering gaat ervan uit dat de lees- en spellingsproblemen ontstaan door onvoldoende beheersing van de basisprocessen van lezen en spellen. Bijvoorbeeld de klank-tekenkoppeling. De behandeling richt zich op deze processen om het lezen en spellen blijvend te verbeteren. Er zijn volgens de Stichting Dyslexie Nederland ook ‘niet evidence based behandelingen’ voor dyslexie die vaak voor veel geld worden aangeboden. Dit zijn niet taakgerichte methodes. Daarmee bedoelen ze dat niet het lezen en spellen direct geoefend wordt. Voorbeelden zijn  sensomotorische training, kinesiologie, diëten, prismabrillen, brillen met gekleurde glazen en medicijnen. Wanneer je als ouder wilt weten of een behandelaar volgens de richtlijnen werkt dan kun je zoeken op de website van het  Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Behandelaren van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)  die volgens de richtlijnen werken zijn bij het NKD aangesloten. Het NKD houdt de kwaliteit van de dyslexiebehandeling van de behandelaren in de gaten en doet  onderzoek naar goede dyslexiebehandeling.

Behandelplan

Bij goede behandeling is er altijd een behandelplan met duidelijke doelstellingen over wat de behandelaar met de behandeling wil bereiken. Ook is er een tijdsplanning in het behandelplan opgenomen. De doelstellingen worden vooraf besproken met zowel de ouders als het kind. De duur van een dyslexiebehandeling is afhankelijk van de ernst van de problemen en de inzet en mogelijkheden met het oefenen thuis. Er is geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee het lees- en/of spellingprobleem volledig wordt opgelost. Er moet hard worden gewerkt om te bereiken dat het lezen en de spelling steeds beter gaat. Sommige behandelaars geven behandeling van dyslexie op school. Anderen vinden het juist beter de behandeling niet op school te geven. Het is verstandig dit van tevoren op school of bij de behandelaar na te vragen.

Meer lezen?

Op deze pagina’s lees je meer over wat dyslexie is en hoe het  wordt vastgesteld. Ook leggen we uit hoe je thuis (link) en in het onderwijs of studie om kunt gaan met dyslexie en welke richtlijnen en protocollen er zijn.

Advieslijn

Advieslijn Heb je vragen of zorgen over je kind met leesproblemen of dyslexie, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn door te bellen of het contactformulier in te vullen. Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.