Scroll Top

NLD vaststellen

Als je kind tegen problemen aanloopt, het moeilijk heeft, je het ziet worstelen, wil je als ouder je kind helpen. Daarom ga je op zoek naar antwoorden, verklaringen en vooral naar handvatten om je kind precies dat te geven wat het nodig heeft. Thuis en op school. Voor gedragingen en kenmerken van kinderen kunnen allerlei verklaringen zijn. Het is belangrijk jezelf als ouder goed te informeren over wat er mogelijk achter bepaald gedrag van je kind kan zitten. En hoe je hiermee om kan gaan. Lees hier meer over op deze pagina. 

Soms kan het nodig zijn om een onderzoek te laten doen naar wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Dan is het fijn te weten hoe zo’n onderzoek gaat. Zo kun je een doordachte overweging maken of je een onderzoek wilt laten doen. En kun je jezelf en je kind hier goed op voorbereiden. Op deze pagina leggen we uit hoe een onderzoek naar NLD in zijn werk gaat.

Criteria NLD

De criteria om NLD te kunnen vast stellen, zijn nog onvoldoende eenduidig. Op dit moment zijn er nog geen wetenschappelijk betrouwbare meetinstrumenten om NLD met zekerheid vast te stellen. Er zijn ook geen afspraken over criteria voor het vaststellen van NLD. NLD is ook niet opgenomen in de DSM5. [link naar Balans pagina Wat is de DSM (moet nog geschreven worden)] Maar we moeten (en kunnen) er wel iets mee. Ook bij NLD geldt: hoe eerder er wordt ingegrepen, hoe beter de resultaten.

Hoe onze hersenen werken, wat ze goed en minder goed kunnen, bepaalt voor een groot deel welke taken in het dagelijks leven makkelijk en welke moeilijk voor ons zijn. Ouders die kenmerken van NLD bij hun kind herkennen, moeten zich afvragen of hun kind er ook in het dagelijks leven last van heeft. Als dat zo is, dan is het goed om een orthopedagoog of psycholoog in te schakelen om eens mee te kijken. Het kan handig zijn om te weten wat voor een kind lastige taken zijn, ongeacht of de diagnose NLD ook wordt gesteld. Ouders en leerkrachten kunnen beter rekening houden met een kind als zij zo goed mogelijk begrijpen wat lastig is en waar hij of zij hulp bij kan gebruiken. Lees hier meer over op deze pagina’s: Opvoeden met NLD en Omgaan met NLD in het onderwijs.

Inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten

Het doel van een onderzoek of diagnose is inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten van een kind. In welke mate wordt het kind cognitief overvraagd en wat kun je wel en niet verwachten op het gebied van impulsiviteit, aandacht, geheugen, sociale en emotionele ontwikkeling en executieve functies? Een neuropsycholoog  zal zo goed mogelijk bekijken hoe de cognitieve functies van een kind of jongere zijn ontwikkeld. Met cognitieve functies worden bedoeld: je aandacht op iets richten, waarnemen (kijken, luisteren, voelen), allerlei aspecten van taal, ruimtelijk inzicht, motoriek, geheugen, logisch nadenken, plannen en flexibiliteit in het denken.

Verloop diagnostisch onderzoek

In een eerste kennismakingsgesprek met een hulpverlener bespreek je welke vragen ouders en het kind of de jongere hebben. En hoe deze vragen zo goed mogelijk kunnen worden beantwoordt. Meestal vindt er dan een diagnostisch onderzoek plaats. In dit diagnostisch onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de informatieverwerking bij het kind verloopt. Na het onderzoek volgen meestal meerdere terugkoppelings- of adviesgesprekken. Deze vormen meteen de start van de behandeling en begeleiding.

Een onderzoek naar NLD wordt bij voorkeur gedaan door een team van deskundigen. Daarbij worden de volgende zaken in beeld gebracht:

  • De ontwikkelingsgeschiedenis van het kind
  • De schoolprestaties
  • De (neuro)psychologische ontwikkeling
  • De sociale, emotionele en adaptieve ontwikkeling (praktische, alledaagse vaardigheden), zo nodig aangevuld met een kinderpsychiatrisch [link naar balans pagina die nog moet komen] onderzoek
  • In de tekstbewerker kies je onder paragraaf voor opsommingslijst
  • Om een mooie lijst te krijgen met de opsommingstekens in dezelfde kleur als de categorie

NLD wordt weleens verward met andere ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD, DCD en een autismespectrumstoornis (ASS). NLD kan ook worden gezien als een aanvullende diagnose die door de diagnoses ADHD en ASS heen kan lopen. Soms is er een vermoeden dat naast NLD mogelijk sprake is van ADHD, ASS, depressie of een angststoornis. Dan kan in overleg met de ouders het onderzoek worden aangevuld met een onderzoek door een kinder- en jeugdpsychiater. Die kan vaststellen of er ook van een van deze ontwikkelingsproblemen sprake is. De diagnose NLD zegt vooral iets over de informatieverwerking.

De informatieverwerking bepaalt sterk hoe het leren op school verloopt. Daarom is het belangrijk om de adviezen uit het onderzoeksverslag te delen met de school. Wanneer het gaat om het delen van dit soort gevoelige gegevens, is het belangrijk om extra goed op te letten dat de informatie klopt, niet uitgebreider is dan nodig en met een beperkte groep mensen wordt gedeeld. Wat je wel en niet hoeft te delen, kun je lezen in dit artikel.

Meer weten

Heb je vragen of zorgen over je kind met NLD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele NLD Dossier op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat NLD is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..

Ook kun je kijken op Het NLD-Plan, gemaakt door ervaringsdeskundige jongeren. Met goede informatie, tips en ervaringsverhalen. 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.