Scroll Top

Van adhd je kracht maken 

Regina van Ommen is kinderarts met als aandachtsgebied sociale pediatrie. Na zeventien jaar als algemeen kinderarts gewerkt te hebben in een ziekenhuis, heeft zij in 2012 met een collega De Kinderdokters opgericht waaruit in 2015 het KinderADHDcentrum is ontstaan. Daar werkt zij samen met twee psychologen, een pedagoog en sinds kort ook een verpleegkundig specialist.

Meebewegen met ontwikkeling

Voor mij is de grootste drijfveer het omgaan met en helpen van kinderen en jongeren in hun eigen omgeving. Hun spontaniteit en eerlijkheid blijven ontroeren. Het is elke keer een mooie uitdaging om goed naar de kinderen en jongeren te luisteren en daardoor te komen tot een juiste behandeling. Mijn motto is: Ieder kind helpen binnen de eigen omgeving zoals je wil dat je eigen kind geholpen zou worden. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat je als hulpverlener juist met deze groep in contact blijft en meebeweegt in de verschillende fases van hun ontwikkeling.

Samenspel van factoren

Adhd wordt gekenmerkt door problemen met concentreren, hyperactiviteit en impulsiviteit. En is dit nu een stoornis of is er sprake van een ‘variant van normaal’ (neurodiversiteit)? In het algemeen wordt adhd beschouwd als een aandoening waarbij verschillende biologische (erfelijke), psychologische en sociale factoren meespelen. Dat wil zeggen dat er niet één bepaalde oorzaak valt aan te wijzen, maar dat de symptomen ontstaan door een samenspel van meerdere factoren. Welke factoren in een individueel geval bepalend zijn, is per kind verschillend. Praktisch gaat het er vooral om of er sprake is van belemmeringen. Zonder belemmeringen wordt er ook geen diagnose adhd gesteld.

Positieve kanten van adhd

Het is ook belangrijk dat er ruimte is voor de positieve kanten van adhd. Er kunnen zeker belemmeringen zijn, maar je kunt van adhd ook je kracht maken. Kinderen en jongeren met adhd zijn creatief en fantasierijk, ze zijn energiek, kunnen goed oplossingen bedenken, zijn enthousiast, eerlijk en rechtvaardig, ze hebben een groot gevoel voor humor, originele ideeën, ze zijn vrolijk, spontaan en meelevend, ze ondernemen en onderzoeken van alles, ze zijn stoer, durven veel en ze zijn gek op een feestje.

Het start met psycho-educatie

De behandeling van adhd bij kinderen en jongeren start met psycho-educatie: dit bestaat vooral uit uitleg over adhd, waardoor je je gedrag beter gaat begrijpen. Als psycho-educatie niet voldoende is, kan worden gekeken naar intensievere psychologische begeleiding en/of medicatie. Dit kan bij de kinderarts of de verpleegkundig specialist.

Na bijna negen jaar ervaring binnen het KinderADHDcentrum en bijna vijftienhonderd kinderen en jongvolwassenen te hebben gezien, kan ik gelukkig zeggen dat de meeste kinderen met goede psycho-educatie en zo nodig medicatie zich ontwikkelen tot leuke, zelfstandige individuen en volwassenen. Het is mijn wens dat steeds meer kinderen en jongeren hun adhd naast belemmerend ook als een kracht gaan zien!

Lees hier meer over Het KinderADHDcentrum en lees meer over adhd en opvoed- en onderwijsadviezen in ons Balansdossier adhd en druk gedrag. En beluister een podcast over adhd en druk gedrag.

Dit artikel verscheen eerder in Balans Magazine 1-2024. Wil je ook ons magazine ontvangen? Word dan nu lid. Bekijk hier de voordelen.

 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.