Werken bij

Betaalde functies

Op dit moment zijn er geen vacatures voor betaalde functies.

Onbetaalde functies

Op dit moment is er een vacature voor een voorzitter van het bestuur

Vacature_voorzitter_Balans

U kunt uw reactie sturen naar bestuur@balansdigitaal.nl

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers nodig op het landelijk bureau.

Er zijn wel vacatures voor vrijwilligers voor diverse regiobesturen. Zie Word vrijwilliger bij Balans.

Reageren en privacy

Om uw privacy goed te kunnen bewaken kan op vacatures uitsluitend gereageerd worden via bestuur@balansdigitaal.nl  .

Ook voor open sollicitaties, stageverzoeken en dergelijke kan uitsluitend dit mailadres gebruikt worden. Uw gegevens worden maximaal een maand nadat een sollicitatieprocedure of verzoek is afgehandeld vernietigd. Indien uw sollicitatie leidt tot een functie bij onze vereniging worden uw gegevens in een personeelsdossier opgenomen. Dit dossier wordt maximaal 7 jaar na beëindiging van de functie/overeenkomst vernietigd.

Zie ook onze privacyverklaring.