Scroll Top
Marcel_1 (Demo)

Interimmanager Marcel neemt afscheid van Balans

Marcel Reining ondersteunde in het afgelopen jaar het bestuur en het team van Balans als interimmanager. Met een nieuw bestuur en het ontbreken van een directeur, sloeg Marcel een brug tussen beide. En pakte een aantal complexe organisatie dossiers op. Balans staat op het punt het team te versterken met een nieuwe vaste kracht en neemt afscheid van Marcel. Het bestuur en het team van Balans danken Marcel hartelijk voor zijn inzet en bijdragen!

Werken vanuit de liefde die bergen verzet

Ruim een jaar heb ik intensief samengewerkt met de mensen van het bestuur, het landelijk bureau en de vele vrijwilligers van de advieslijn tot in de regio’s/afdelingen van Balans. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel werk er ook in dit jaar weer verzet is uit liefde voor onze gezinnen en kinderen waarbij opvoeding zorg en onderwijs niet van zelf goed gaat. Er zit veel ervaring en deskundigheid in het bestuur, het team, de vrijwilligers en vele experts die zich vaak belangeloos vele uren inzetten. Allen willen zij jongeren, ouders en professionals in de zorg en het onderwijs van heldere informatie voorzien om hun eigen situatie beter te begrijpen. Maar ook zorgen voor meer begrip bij alle betrokkenen rondom deze gezinnen van lokaal tot landelijk voor de verschillende situaties waarin niet alleen onze leden maar helaas nog veelste veel andere gezinnen verkeren. Noodgedwongen hebben we geleerd om elkaar dan maar op afstand digitaal te ontmoeten en daar elkaar vragen te kunnen stellen en een hart onder de riem te steken.

Elkaar beter leren begrijpen is volgens mij de basis voor een samenleving waar iedereen gezien en gehoord wordt, erbij hoort en een bijdrage kan leveren. Daarom delen we al onze kennis van wet- en regelgeving en van ontwikkelingsverschillen bij kinderen en welke gevolgen in gedrag dit kan hebben. Het kan ons soms helemaal opslokken en volledig in beslag nemen want er is zo veel hulp nodig en zo veel te geven. Toch om zo veel te kunnen geven moet je eerst goed voor jezelf blijven zorgen en letten op je eigen gezondheid en energie. Opvoeden, zorgen en onderwijzen is geen sprint maar een marathon. Dat begint met goed zorgen voor jezelf vanuit eigen liefde en delen wat er over is en op die manier vermenigvuldigd het vele malen bij elkaar. Dan is het ook nodig om elkaar te beschermen en de ruimte te geven om even wat meer rust te nemen en op adem te komen. Het voelt voor mij zo dat de laatste jaren ons steeds meer gedwongen heeft om na te gaan waar de mensen van Balans voor staan. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers en vrijwilligers van Balans vanuit die liefde nog vele jaren hun bijdrage kunnen leveren voor wie hulp nodig heeft. Soms is een luisterend oor bij een vrijwilliger van de advieslijn genoeg. Soms is dat je thuis situatie herkennen bij anderen via een artikel in de nieuwsbrief of Balans Magazine. We zien dat we steeds meer herkenning vinden en informatie kunnen delen via de sociale media. Dat we niet alleen via papieren brieven en brochures en rapporten maar ook online heel snel lokaal en landelijk de laatste kennis en ervaring met elkaar uitwisselen via digitale vragenformulieren en meldpunten. Die digitaliseringsslag daar is Balans in meegegaan en dit zorgt voor versnelling en verbreding van onze invloed.

Bij al die digitale versnelling is het goed dat we ervoor gezorgd hebben dat we 4 keer per jaar even rustig in de brievenbus blijven vallen bij onze leden. In onze soms snelle en vluchtige digitale tijd herinnert het ons eraan lid te zijn van een vereniging en dat we er niet alleen voorstaan. Voor je het weet vergeten we dat er hulp is dat er kennis en expertise is die voortdurend in ontwikkeling is. Er wordt vanuit liefde zoveel moois ontwikkeld en we blijven aandacht vragen voor wat er beter kan. Het is goed om even de tijd te nemen, pas op de plaats te maken en jezelf te verbinden en te verdiepen. Zo krijgen we weer lucht en energie om samen door te zetten, stappen te maken en langzaam maar zeker bergen te verzetten. Gelukkig ervaar ik dat de basis van waaruit wij bij Balans handelen de liefde is die bergen verzet. Die liefde zoals ik die persoonlijk herken in 1 Korinthiërs 13. Want zonder die liefde was Balans slechts een roeptoeter van schalmend metaal. Het is mooi om te weten dat wanneer je je als vrijwilliger inzet dat je ook verzekerd bent. Zo zijn er nog allerlei bedrijfsmatige dingen die er allemaal geregeld moeten worden bij zo’n vereniging als Balans. Zo heb ik een tijdje mijn bijdrage kunnen leveren op het landelijk bureau nadat ik me als secretaris van het bestuur heb teruggetrokken. Nu rest het mij om als vrijwilliger dat te doen wat ik kan bijvoorbeeld in Noord Holland Noord en digitaal op afstand ook landelijk. De mensen van de vereniging Balans hebben voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. Er zijn bergen verzet en daar gaan we samen mee door wetende dat wat in liefde is gedaan blijft bestaan.

Hartelijke groet,

Marcel Reining

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.